Domovská stránka > Tiskové centrum > Zprávy z měst

Zprávy z měst

ČESKOLIPSKOU TEPLÁRENSKOU vede Radomír Ondra3. 1. 2018Od 1. ledna 2018 je novým předsedou představenstva společností ČESKOLIPSKÁ TEPLÁRENSKÁ a Českolipské teplo Ing. Radomír Ondra, který i nadále zůstává ve vedení společnosti e.services s.r.o. MVV Energie CZ a.s.
Ve vedení Teplárny Liberec je nově Vladimir Kravjansky30. 10. 2017Novým místopředsedou představenstva Teplárny Liberec se stává pan Vladimir Kravjansky, v jehož kompetenci bude celkové řízení, ekonomika a obchod. Naváže tak na činnost Jaroslava Pantůčka, který své působení ve skupině MVV končí. MVV Energie CZ a.s.
Sokolí rodinka vyvedla na komíně TERMO Děčín opět tři mláďata. Sledovat je můžete v přímém přenosu.19. 5. 2017Komín geotermální teplárny TERMO Děčín pomáhá při záchraně sokola stěhovavého. V roce 2014 umístila společnost na třetí ochoz komínu teplárny na Benešovské ulici ve výšce 120 metrů speciální budku vhodnou pro zahnízdění sokola stěhovavého. Letos zde sokolí pár opět vyvedl tři mláďata, která může veřejnost sledovat díky unikátnímu umístění kamery rovnou na komíně v přímém přenosu na webových stránkách www.ted.mvv.cz. MVV Energie CZ a.s.
ENERGII Holding a TERMO Děčín povede Libor Štěpán18. 4. 2017Novým předsedou představenstva společností ENERGIE Holding a.s. a TERMO Děčín a.s. se stává Libor Štěpán, který bude mít v obou společnostech na starosti celkové a finanční řízení, strategii a obchod. Naváže tak na činnost Pavla Jonáše, který své působení ve skupině MVV Energie CZ končí. MVV Energie CZ a.s.
Personální změny ve skupině MVV Energie CZ3. 1. 2017V představenstvu společností ČESKOLIPSKÁ TEPLÁRENSKÁ a.s. a Českolipské teplo a.s. je nově Ing. Jaroslav Pantůček, v jehož kompetenci bude celkové řízení, strategie, obchod a finanční řízení. Novým jednatelem CTZ s.r.o. a současně členem představenstva Zásobování teplem Vsetín a.s. se stal Ing. Kamil Ondra s odpovědností za provoz a technické řízení. MVV Energie CZ a.s.
Personální změny ve skupině MVV Energie CZ - v představenstvu Teplárny Liberec a TERMIZO je Petr Heincl, novým jednatelem IROMEZ je Pavel Rychetský4. 10. 2016Novým členem představenstva Teplárny Liberec, a.s. a současně také místopředsedou představenstva společnosti TERMIZO a.s. se s účinností od 1. října 2016 stal Petr Heincl. V obou společnostech bude řídit resort technika a provoz. K témuž datu byl ve společnosti IROMEZ s.r.o. do funkce jednatele zvolen Ing. Pavel Rychetský, který společnost povede spolu se stávající jednatelkou Mgr. Ing. Hanou Zíkovou. MVV Energie CZ a.s.
Ve vedení ENERGIE Holding je nově Petr Boukal1. 8. 2016Skupinu MVV Energie CZ posílil Ing. Petr Boukal, který je od 1. srpna 2016 novým členem představenstva ENERGIE Holding a.s. Společnost, jež zásobuje teplem třináct tisíc domácností v Litoměřicích, Lounech a Mimoni, tak povede spolu se stávajícím předsedou představenstva Ing. Pavlem Jonášem. Petr Boukal bude zodpovídat za technické řízení a provoz. Jeho cílem bude pokračovat v modernizaci a ekologizaci provozů pod heslem Zodpovědná energie, která představuje pro celou skupinu MVV Energie CZ výrobu vždy s ohledem na budoucí generace. MVV Energie CZ a.s.
Sokolí rodinka v Děčíně opustila komín teplárny29. 6. 2016Rodinka sokola stěhovavého odletěla z hnízda na komíně TERMO Děčín pravděpodobně v době, kdy se nad Děčínem přehnala silná bouřka. MVV Energie CZ a.s.
Personální změny ve skupině MVV Energie CZ - v představenstvu TERMO Děčín je nově Jan Sulík, vedení ENERGIE Holding doplní Jan Petránek 4. 4. 2016Svoji činnost ve skupině MVV Energie CZ ukončil Ing. Petr Šimoník, který dosud působil ve vedení společností TERMO Děčín a ENERGIE Holding. Funkci předsedy představenstva obou společností bude nyní zastávat Ing. Pavel Jonáš. Do funkce místopředsedy představenstva TERMO Děčín byl nově zvolen Ing. Jan Sulík. Vedení ENERGIE Holding dočasně doplní Ing. Jan Petránek. MVV Energie CZ a.s.
Teplárna Liberec výrazně snižuje ceny tepla pro věrné zákazníky4. 11. 2015Zastupitelé města schválili záměr snížení cen tepla. Od roku 2016 tak ušetří 14,5 % všichni zákazníci na sekundární síti, kteří podepíší s Teplárnou Liberec dlouhodobé smlouvy. Výrazně ušetří i město, které připravuje k podpisu pětiletý kontrakt. Podporu získala i dohoda o společném postupu obou akcionářů. MVV Energie CZ a.s.
TERMO Děčín snižuje ceny tepla, zastupitelstvo návrh odsouhlasilo27. 10. 2015Zastupitelé města schválili záměr snížení cen tepla předložený společností TERMO Děčín, který je výsledkem jednání tripartity. Od roku 2016 tak ušetří více než 9 % všichni zákazníci, kterým TERMO Děčín dodává teplo až do domu a podepíší dlouhodobé smlouvy. Výrazně ušetří i město. MVV Energie CZ a.s.
Liberecké zastupitelstvo může rozhodnout o výrazném snížení ceny tepla pro více než patnáct tisíc domácností23. 10. 2015Většinový akcionář je připraven splnit podmínky vedoucí ke snížení cen tepla už od ledna příštího roku. Záměr schválila rada města a příští čtvrtek o něm budou hlasovat liberečtí zastupitelé. MVV Energie CZ a.s.
Tisková konference TERMO Děčín projektu „Levnější teplo 2016“ a slavnostní podpis memoranda23. 10. 2015Společnost TERMO Děčín vítá čtvrteční rozhodnutí zastupitelstva a jeho souhlas se slevou na cenách tepla pro zákazníky od roku 2016. Novináře proto zveme na tiskovou konferenci, která se uskuteční v úterý 27. 10. od 9 hod. Na konferenci představí TERMO Děčín projekt „Levnější teplo 2016“ a zástupci tripartity zde slavnostně podepíší společné memorandum. MVV Energie CZ a.s.
Novým jednatelem IROMEZ s.r.o. je Bořivoj Kůla2. 10. 2015Do skupiny MVV Energie CZ nově nastoupil Ing. Bořivoj Kůla, MBA. S účinností od 1. října 2015 byl rozhodnutím jediného společníka zvolen do funkce jednatele společnosti IROMEZ s.r.o., kterou povede spolu se stávající jednatelkou Mgr. Ing. Hanou Zíkovou. Ing. Kůla zodpovídá za technické řízení a provoz. MVV Energie CZ a.s.
Rodinný domek vypustí za rok do ovzduší v Liberci více tuhých látek než všechny kotle centrálního zásobování teplem1. 6. 2015Velkou výhodou teplárenských zdrojů je minimální vliv na životní prostředí ve městech. Přísně kontrolované zdroje tepla dokáží společně se svými vysokými komíny ochránit město před smogovými situacemi. Oba dotační programy, se kterými se v budoucnu počítá pro zlepšení účinnosti celého systému vytápění v Liberci, schválila Evropská komise. MVV Energie CZ a.s.
Teplárna Liberec může získat na svou adaptaci stovky miliónů korun16. 4. 2015Dotační příležitosti, které by pomohly s rekonstrukcí rozsáhlého systému centrálního zásobování v Liberci, jsou těsně před zveřejněním. Ve dvou operačních programech je možné získat až 300 miliónů korun. MVV Energie CZ a.s.
Teplo z odpadů je strategickou výhodou Liberce17. 3. 2015Vedení města podporuje energetické využívání odpadů pro zásobování Liberce teplem i v budoucnosti. Tento koncept bude základem pro tvorbu nové energetické koncepce. Na podzim akcionáři zveřejní vybranou variantu technického rozvoje, která bude směřovat k dlouhodobému snížení ceny tepla. MVV Energie CZ a.s.
Nová „zelená stěna“ bude chránit proti prašnosti celoročně; s realizací začíná CTZ již letos na jaře27. 2. 2015Společnost CTZ s.r.o. Uherské Hradiště nechala v rámci projektu „Regenerace zelené stěny“ vypracovat dendrologickou studii a následný projekt na realizaci snížení prašnosti skládky uhlí. Hned po vykácení několika vybraných stromů v březnu společnost nově vysadí 72 stromů a přes tisíc kusů dřevin. CTZ rovněž prověřuje možnost instalace tzv. mlžící stěny.
MVV Energie CZ a.s.
Zodpovědnost za Teplárnu v Liberci přebírají oba akcionáři25. 2. 2015Noví zástupci města v představenstvu spolupracují na řešení
teplárenství v Liberci. Pro snadnější a rychlejší nalezení shody
mezi akcionáři se budou zástupci města aktivně podílet na
revitalizaci Teplárny Liberec. Na starost mají nově oblasti dotačních titulů a energetické koncepce. Další jednání budou směřovat k vytvoření střednědobých variant rozvoje směřujících k dlouhodobému snížení ceny tepla. MVV Energie CZ a.s.
Výrobu a techniku v českolipské teplárně povede nově Jan Sulík19. 1. 2015Technický úsek ČESKOLIPSKÉ TEPLÁRENSKÉ a.s. má nové vedení. Ing. Jan Sulík přichází do společnosti místo Ivana Urbana, který se loučí s pracovní kariérou. Jan Sulík bude mít od 17. ledna 2015 z pozice místopředsedy představenstva na starosti výrobu a techniku pro celou Českou Lípu. Nové členy má i dozorčí rada a sbor poradců. MVV Energie CZ a.s.
MVV Energie CZ realizuje projekt EPC, který městu Holice ušetří celkově 29 milionů korun7. 10. 2014Posledního září tohoto roku byla v Holicích dokončena a městu předána dvacetimilionová investice do modernizace energetických zařízení v majetku města. Jedná se o úsporná opatření tzv. projektu EPC, kdy MVV Energie CZ a.s., dodavatel projektu, městu úspory garantuje. Investice městský rozpočet tedy nezatíží, město ji bude splácet příštích deset let z dosažených úspor. MVV Energie CZ a.s.
Novou jednatelkou IROMEZ s.r.o. je Hana Zíková9. 7. 2014Skupina MVV Energie CZ má novou posilu – s účinností od 1. července 2014 byla rozhodnutím jediného společníka do funkce jednatele IROMEZ s.r.o. zvolena Mgr. Ing. Hana Zíková. Vedle Ing. Zdeňka Hippmanna se tak stala druhým jednatelem společnosti, kde je zodpovědná za vedení resortu Finance a účetnictví. MVV Energie CZ a.s.
Díky projektům EPC ušetří Opava během následujících 10 let téměř 50 miliónů korun12. 6. 2014Statutární město Opava uzavřelo na podzim loňského roku smlouvu se Sdružením společností MVV Energie CZ a.s. a EVČ s.r.o. na provedení energeticky úsporných opatření u vybraných městských objektů. Konkrétně se jedná o tři základní a pět mateřských škol, zimní stadion a městské lázně. MVV Energie CZ a.s.
Personální změny ve skupině MVV Energie CZ - představenstvo ENERGIE Holding a TERMO Děčín posílí Ing. Pavel Jonáš24. 2. 2014Do skupiny MVV Energie CZ nastupuje Ing. Pavel Jonáš, který bude s účinností od 1. března zastávat funkci místopředsedy představenstva ve společnostech ENERGIE Holding a.s. a TERMO Děčín a.s. Ve společnosti TERMO Děčín tak současně ve funkci nahradí Ing. Jitku Holčákovou, MBA, která bude nadále působit v představenstvu Teplárny Liberec, a.s. a ČESKOLIPSKÉ TEPLÁRENSKÉ a.s. MVV Energie CZ a.s.
Personální změny ve skupině MVV Energie CZ - novým členem představenstva v Teplárně Liberec, a.s. je Ing. Jitka Holčáková, MBA15. 1. 2014Ze skupiny MVV Energie CZ odchází Ing. Tomáš Balcar, který již nebude nadále působit v představenstvu společností Teplárna Liberec, a.s. a ENERGIE Holding a.s. Do funkce místopředsedy představenstva Teplárny Liberec byla nově jmenována Ing. Jitka Holčáková, MBA. Představenstvo ENERGIE Holding zůstává dočasně jednočlenné. MVV Energie CZ a.s.
TERMIZO promění ekologickou hrozbu v teplo a elektřinu pro Liberečany9. 1. 2014TERMIZO a.s. bude v lokalitě Arnoltice-Bulovka na Liberecku likvidovat skládku odpadů, které pocházejí z účelového nelegálního podnikání. MVV Energie CZ a.s.
Litoměřičtí a ENERGIE Holding a.s. podepsali memorandum9. 12. 2013Memorandum, jehož podstatou je formálně ukotvit dlouhodobou komunikaci a spolupráci mezi městem Litoměřice a společností Energie Holding, a.s., která je součástí skupiny MVV Energie CZ, podepsali dnes v konferenčním sále hradu zástupci obou stran. MVV Energie CZ a.s.
Starý Brandl patří k nejstarším stavbám ve městě30. 5. 2013Starý Brandl patří k nejstarším stavbám ve městěV době rozkvětu Jablonce nad Nisou v letech 1881 – 1918 stál v čele starosta Adolf Heinrich Posselt. Za Posseltova působení postavilo město elektrárnu na Nise v Brandlu (1891). MVV Energie CZ a.s.
TERMIZO pomohlo zachránit Skautskou studánku2. 11. 2011TERMIZO pomohlo zachránit Skautskou studánkuLiberecká společnost TERMIZO a. s. pravidelně přispívá na projekty spojené se životním prostředím. Dalším z podpořených projektů se stala Skautská studánka v Lidových sadech. MVV Energie CZ a.s.
Mezinárodní festival sídlí v České Lípě21. 9. 2010Mezinárodní festival sídlí v České LípěFestival Lipa Musica úspěšně zahájil již svůj 9. ročník. Tři otázky jsme položili starostce České Lípy, řediteli festivalu i předsedovi představenstva generálního partnera festivalu. MVV Energie CZ a.s.
Unikátní odpočinková zóna v režii Teplárny Liberec15. 9. 2010Unikátní odpočinková zóna v režii Teplárny LiberecPrvotní myšlenka revitalizace parku vznikla na jednání mezi Teplárnou Liberec a TERMIZO. Nejenže spolu pravidelně obě společnosti řeší obchodní vztahy a jejich areály spolu sousedí nedaleko centra města, ale s obytnou zónou je odděluje právě městský lesopark. MVV Energie CZ a.s.
Povodně srpen 20102. 9. 2010Povodně srpen 2010Bleskové povodně, jež zasáhly především sever České republiky na začátku měsíce srpna, zasáhly i města skupiny MVV Energie CZ. MVV Energie CZ a.s.
Starosta Leopold Bambula: Pelhřimov je můj domov28. 4. 2010Starosta Leopold Bambula: Pelhřimov je můj domovJedna z nejnižších nezaměstnaností v republice díky prosperujícím společnostem, úspěšnému čerpání dotací na prospěšné projekty, zajištěným veřejným službám a nejen místním známým akcím plných rekordů přímo na hlavním náměstí, které je srdcem města. MVV Energie CZ a.s.
V Pelhřimově bude již 20. ročník festivalu rekordů!28. 4. 2010V Pelhřimově bude již 20. ročník festivalu rekordů!Každoročně druhý víkend v červnu probíhá v Pelhřimově setkání lidí, kteří ve svých oborech představují špičku mnohdy nejen v ČR. Jedná se o setkání rekordmanů s příznivci netradiční zábavy, širokou diváckou veřejností a se zástupci sdělovacích prostředků. MVV Energie CZ a.s.
Libor Karásek: Uherské Hradiště není jen městem folkloru a lidových tradic28. 9. 2009Libor Karásek: Uherské Hradiště není jen městem folkloru a lidových tradicS prací na radnici Uherského Hradiště jste se seznámil již v roce 1998 jako vedoucí odboru. Jak dnes hodnotíte těchto devět měsíců? Pomohly vám nyní při vedení města z pozice starosty? MVV Energie CZ a.s.
Sociální ústav sídlí na zámku již od roku 194826. 5. 2009Sociální ústav sídlí na zámku již od roku 1948Zámek ve Studénce, místní části Nová Horka, má bohatou historii. První podložené zprávy pocházejí z r. 1374 a až do století sedmnáctého, kdy se majiteli stala německá rodina Vetterů von der Lilie, se držitelé původního statku často střídali. MVV Energie CZ a.s.
Lipý - cukrovar, krajský soud nebo hrad?26. 5. 2009Lipý - cukrovar, krajský soud nebo hrad?Podle současného stavu poznání vznikl vodní hrad Lipý před rokem 1277. V 16. století se stal zámkem. Trpěl majetkovým rozdělením. Dochované prameny dosvědčují, že jednotlivé části budovy a různé místnosti měly odlišné držitele. MVV Energie CZ a.s.
Objekty Zbrojovky v Jasenicích 10. 2. 2009Objekty Zbrojovky v Jasenicích V letech 1936 - 1939 byl v údolí nad Vsetínem vystavěn nový areál zbrojovky. Jedinečné budovy byly odlity ze železobetonu a jejich střechy byly upraveny tak, aby po nich, v případě bombardování, bomby a granáty sklouzly a budově neuškodily. MVV Energie CZ a.s.
Opavský městský model sluneční soustavy9. 5. 2008Opavský městský model sluneční soustavyMěsto Opava se pyšní názornou pomůckou – modelem sluneční soustavy v měřítku 1 : 626 576 000. Prvky modelu jsou 'rozsety' po městě a jeho blízkém okolí, a to přesně tak, jako v reálu na obloze. Věřím, že každý, kdo si projde alespoň část modelu bude mít mnohem lepší představu o sousedech naší planety než předtím. MVV Energie CZ a.s.
Středoevropský unikát v Mimoni - vytápěná vzletová dráha dlouhá 2700 m25. 4. 2008Středoevropský unikát v Mimoni - vytápěná vzletová dráha dlouhá 2700 mLetiště v Mimoni-Hradčanech vybudovala v březnu 1945 německá armáda, letiště však bylo později zničeno americkým náletem. Dne 10. května 1945 obsadila toto území armáda sovětská, poté zde sídlila armáda česká a od roku 1968, kdy byl celý vojenský prostor znovu (dočasně) zabrán, opět armáda sovětská. MVV Energie CZ a.s.
Tiskové zprávy
Tento web používá pro přizpůsobení obsahu webu a sledování návštěvnosti soubory cookies. Používáním tohoto webu souhlasíte s ukládáním a používáním souborů cookies. Více informací