Domovská stránka > Společnost > Dceřiné společnosti > Zásobování teplem Vsetín a.s.

Zásobování teplem Vsetín a.s.

Zásobování teplem Vsetín a.s.

Jiráskova 1326, 755 01 Vsetín

IČO: 45192588
DIČ: CZ45192588

 

Odběratelům poskytujeme tyto služby:

Teplo
Elektřina
Voda
Zásobování teplem Vsetín a.s.

Naši zákazníci

Společnost Zásobování teplem Vsetín a.s. zajišťuje na území města Vsetín dodávku tepelné energie v rámci dvou soustav zásobování tepelnou energií (ZTE), a to soustavy ZTE město a soustavy ZTE průmyslový areál Jasenice. Hlavním zdrojem v soustavě ZTE město je teplárna Jiráskova, v níž je vedle tepla vyráběna i elektrická energie,
a to tzv. kogeneračním způsobem.
 
Vyrobenou elektřinu společnost  dodává zejména do vlastních lokálních distribučních soustav. V soustavě ZTE město je mimo uvedeného hlavního zdroje tepla provozována výtopna Ohrada jakožto vedlejší zdroj tepla, a to především v přechodových obdobích roku. Na území města Vsetín společnost dále vlastní a provozuje jednu blokovou kotelnu a jednu domovní kotelnu. Zdrojem tepla v soustavě ZTE Jasenice je parní uhelná kotelna. V průmyslovém areálu Jasenice společnost dále vlastní a provozuje vodovod a kanalizaci a poskytuje zde služby elektronických komunikací.
 
Od 1. dubna 2011 je Zásobování teplem Vsetín a.s. rovněž vlastníkem a provozovatelem vodovodu a kanalizace ve městě Studénka.
 

Použité palivo k výrobě

Hlavním palivem k výrobě tepla ve Vsetíně je zemní plyn, který společnost využívá i pro kombinovanou výrobu tepla a elektřiny v teplárně Jiráskova. V průmyslovém areálu Jasenice je teplo vyráběno spalováním hnědého uhlí v parních kotlech.
 

Historie společnosti

Akciová společnost Zásobování teplem Vsetín byla založena v květnu 1992 Fondem národního majetku ČR. Od března 2000 je členem skupiny MVV Energie CZ, kdy se majoritním akcionářem stala společnost MVV Energie CZ a.s. Postupným získáváním akcií od minoritních akcionářů zvyšovala společnost MVV Energie CZ a.s. svůj obchodní podíl ve společnosti, až se dne 18. srpna 2012 stala jejím jediným akcionářem.
Zásobování teplem Vsetín a.s.

Investice a akce v roce 2016-2017

V hospodářském roce 2016–2017 realizovala společnost několik investičních akcí, a to zejména v oblasti rozvodných tepelných zařízení. Hlavním přínosem je zvýšení komfortu dodávky tepla do jednotlivých domů. Společnost zrekonstruovala otopné soustavy v lokalitě Luh I a část páteřního horkovodu DN 400 Jiráskova. V lokalitě Jasenice započala ekologizaci kotelny v objektu č. 35 za účelem plnění zpřísněných emisních limitů koncentrace SO2 od ledna 2018. V úseku výroby a prodeje elektřiny společnost rozšířila trafostanici v Jablůnce, což v budoucnu umožní další navýšení distribuce elektřiny v této lokalitě.

Společnost pořádala v květnu 2017 den otevřených dveří. V průběhu dne navštívilo areál teplárny Jiráskova bezmála 450 velkých i malých návštěvníků. V prosinci proběhla soutěž o „Největší komín", které se zúčastnilo 250 dětí z vybraných mateřských škol. V září pořádalo město Vsetín s Domem kultury a Alcedem, střediskem volného času Vsetín, již 19. ročník Valašského záření, kde společnost Zásobování teplem Vsetín zajistila zábavu pro děti. Také v tomto roce společnost spolupracovala na řadě sportovních, kulturních a sociálních projektů, například s HC Robe Vsetín, Spolkem dobrovolných hasičů Vsetín a 155. horolezeckým oddílem Vsetín.

 

Vlastnická struktura společnosti

  • MVV Energie CZ a.s. – 100 %

Orgány společnosti

Představenstvo  
Ing. Michal Chmela předseda představenstva
Ing. Kamil Ondra místopředseda představenstva
Dozorčí rada  
Jörg Lüdorf předseda dozorčí rady
Ing. Jaroslav Pantůček  místopředseda dozorčí rady
   
Počet zaměstnanců 83
Roční výnosy (v tis. Kč) 383 045
Instalovaný tepelný / elektrický výkon 128,447 MW / 4,685 MW
Pozn.: Roční výnosy dle Českých účetních standardů za hospodářský rok 2016-2017.
Údaje jsou platné dle vydané výroční zprávy 2016-2017 k 30. 9. 2017. 
 

Zákazníci

Dodávky tepelné energie  
Domácnosti 8 289
Průmysloví odběratelé 28
Odběratelé z terciární sféry 63
Dodávky elektrické energie  
Odběratelé 111
Dodávky vody a odvádění odpadních vod  
Domácnosti 3 110
Průmysloví odběratelé 46
Odběratelé z terciární sféry 104
Služby elektronických komunikací  
Odběratelé 77
Pozn.: Údaje jsou platné dle vydané výroční zprávy 2016-2017 k 30. 9. 2017.
Tento web používá pro přizpůsobení obsahu webu a sledování návštěvnosti soubory cookies. Používáním tohoto webu souhlasíte s ukládáním a používáním souborů cookies. Více informací