Domovská stránka > O nás > Vedení ENETIQA

Vedení společnosti ENETIQA

Statutárním orgánem společnosti ENETIQA a.s. je dvoučlenné představenstvo. Předsedou představenstva je Jörg Lüdorf s odpovědností za strategii, obchod, techniku, energetické služby a správu všech majetkových účastí. Členem představenstva společnosti je Ing. Jan Vencour s odpovědností za řízení financí, informačních technologií a správy majetkových účastí ve skupině.

Jörg Lüdorf

Jörg Lüdorf
předseda představenstva

Jörg Lüdorf studoval politické vědy, historii a francouzštinu na Universitě v Kolíně nad Rýnem, Marburgu a Bordeaux. Přes 20 let se věnoval řízení mezinárodních společností a čerpal zkušenosti v oblasti energetiky, facility managementu, služeb a pojištění. Působil ve vedení společností v Německu i v zahraničí, mj. v zemích východní Evropy, např. v pojišťovací skupině Roland, dále v EnBW, EDF a b.i.g. Od roku 2015 vedl obchodní oddělení v německé sesterské společnosti beegy GmbH. V společnosti působí od roku 2018 ve funkci předsedy představenstva společnosti a je zodpovědný za strategii, obchod, techniku, energetické služby a správu všech majetkových účastí.
Ing. Jan Vencour

Ing. Jan Vencour
člen představenstva 

Jan Vencour absolvoval studium na Vysoké škole ekonomické v Praze, obor Makroekonomie a hospodářská politika, s vedlejší specializací žurnalistika. Dříve pracoval v energetické společnosti ČEZ v oddělení správy zahraničních majetkových účastí. Před nástupem do společnosti působil řadu let na manažerských pozicích ve Vodafone Česká republika, naposledy na pozici vedoucího řízení dodavatelského řetězce. V společnosti působí od roku 2015. Ve funkci člena představenstva je od června 2022 s odpovědností za řízení financí, informačních technologií a správy majetkových účastí ve skupině.
Ing. Jakub Hlavica

Ing. Jakub Hlavica, MBA
ředitel úseku strategie a rozvoj

Je absolventem Vysokého učení technického v Brně – Fakulty podnikatelské. Vzdělání si následně doplnil na University of Economics and Business Administration ve Vídni, kde vystudoval MBA v oblasti Finance and Controlling. Během své profesní dráhy zastával řídící posty v elektromontážních společnostech MSEM a.s. / SEG s.r.o. / VČE-Montáže, a.s., a dále pak přes deset let působil jako finanční ředitel Pražské teplárenské a.s. Před nástupem do společnosti pracoval v Pražské plynárenské, a.s. Ve skupině ENETIQA se od ledna 2022 věnuje strategii a rozvoji projektů a nastavování nových procesů reagujících na dynamický vývoj energetického prostředí.
Bc. Martin Hvozda

Bc. Martin Hvozda
manažer divize energetických služeb

Absolvoval bakalářské studium na Ekonomicko-sociální fakultě UJEP v Ústí nad Labem, obor Finanční management. Profesionální zkušenosti nasbíral ve společnostech Actherm Servis a I&C Energo. V obou případech jako technik realizace zakázek elektro a MaR. Do společnosti nastoupil v roce 2009 na pozici technik asistent na projektech EPC, po vzniku samostatné Divize energetických služeb se stal v roce 2012 jejím obchodním zástupcem se zodpovědností za akvizice a veřejné zakázky a v roce 2016 jejím manažerem.
Ing. Jan Regner

Ing. Jan Regner
manažer divize informačních systémů a technologií

V roce 2005 absolvoval studia na Elektrotechnické fakultě Západočeské univerzity v Plzni. Již při studiu pracoval jako servisní technik hardware. Poté působil ve společnosti Daikin Industries Czech Republic na pozici IT projektový inženýr a čtyři roky byl IT manažerem ve společnosti Bohemia Sekt a.s. V roce 2012 nastoupil do MVV, kde se stal vedoucím Oddělení informačních systémů a technologií a od roku 2013 je manažerem divize IS a IT.
 

Dozorčí rada

Činnost představenstva společnosti kontroluje tříčlenná dozorčí rada složená ze zástupců mateřské společnosti Cube III Energy CZ s.r.o.

Saket Trivedi, předseda dozorčí rady
Simone Pini, člen dozorčí rady
Jérôme Jeauffroy, člen dozorčí rady