TERMO Děčín a.s.

TERMO Děčín a.s.

Oblouková 958/25, 405 02 Děčín I

IČO: 64050882
DIČ: CZ64050882


Odběratelům poskytujeme tyto služby:

Teplo
Elektřina
TERMO Děčín a.s.

Naši zákazníci

TERMO Děčín a.s. je hlavním dodavatelem tepla a teplé vody ve městech DěčínJílové. Jako palivo je používán výhradně zemní plyn a také geotermální voda. Systém geotermálního zdroje jako paliva pro centrální zásobování teplem je v České republice ojedinělý. V roce 2012 byl centrální zdroj tepla na Benešovské ulici využívající geotermální energii v anketě hlasování odborných novinářů organizované Teplárenským sdružením ČR vyhlášen Projektem desetiletí.
 
TERMO Děčín a.s. dodává teplo z pěti centrálních zdrojů tepla, dvou blokových a dvaceti domovních plynových kotelen. Společnost taktéž dodává upravenou vodu technickým službám pro potřeby města i dalším společnostem.
 

Použité palivo k výrobě

Společnost jako palivo k výrobě používá výhradně zemní plyn a také geotermální vodu.
 

Historie společnosti

TERMO Děčín a.s. byla založena městem Děčín jako jediným akcionářem v roce 1995. Strategickým partnerem se v květnu roku 2000 stala společnost MVV Energie CZ a.s. Od srpna 2005 je podíl MVV Energie CZ a.s. v TERMO Děčín a.s. 96,91 % a minoritní akcionář statutární město Děčín drží nadále 3,09 % akcií.
TERMO Děčín a.s.

Investice a akce v roce 2016-2017

TERMO Děčín a.s. realizovala v hospodářském roce 2016–2017 několik významných projektů zaměřených zejména na obnovu zařízení pro výrobu i distribuci tepelné energie. Na CZT Želenice společnost modernizovala své provozy výměnou kogeneračních jednotek za nové. Na CZT Benešovská provedla generální opravu tepelného čerpadla TČ1 a nahradila kompresor na TČ2. Tato opatření mají i nadále zajistit bezpečný provoz zařízení.

V letošním roce společnost pořádala pro zákazníky i širokou veřejnost den otevřených dveří. V průběhu dne navštívily areál teplárny na Benešovské stovky zájemců včetně místních škol. Návštěvníci si prohlédli technologické zařízení teplárny i vnitřní prostory teplárenského komína. Ti odvážnější si pod dozorem zkušených horolezců mohli na 170 metrů vysoký komín vylézt a podívat se tak na Děčín a jeho okolí očima sokolů, kteří zde každoročně hnízdí.

 
 

Vlastnická struktura společnosti

  • MVV Energie CZ – 96,91 %
  • Statutární město Děčín – 3,09 %

Orgány společnosti

Představenstvo  
Ing. Libor Štěpán předseda představenstva
Ing. Jan Sulík místopředseda představenstva
Dozorčí rada  
Jörg Lüdorf předseda dozorčí rady
Ing. Jaroslav Pantůček  místopředseda dozorčí rady
Hynek Plachý člen dozorčí rady
   
Počet zaměstnanců 35
Roční výnosy (v tis. Kč) 234 890
Instalovaný tepelný / elektrický výkon 93,963 MW / 11,225 MW
Pozn.: Roční výnosy dle Českých účetních standardů za hospodářský rok 2016-2017.
Údaje jsou platné dle vydané výroční zprávy 2016-2017 k 30. 9. 2017. 
 

Zákazníci

Dodávky tepelné energie  
Domácnosti 8 442
Průmyslové areály 1
Odběratelé z terciární sféry 140
Dodávky elektrické energie  
Regionální distribuční soustava elektrické energie 1
Pozn.: Údaje jsou platné dle vydané výroční zprávy 2016-2017 k 30. 9. 2017.
Tento web používá pro přizpůsobení obsahu webu a sledování návštěvnosti soubory cookies. Používáním tohoto webu souhlasíte s ukládáním a používáním souborů cookies. Více informací