TERMIZO a.s.

TERMIZO a.s.

Dr. M. Horákové 571/56, 460 07 Liberec 7

IČO: 64650251
DIČ: CZ64650251


Odběratelům poskytujeme tyto služby:

Teplo
Elektřina
TERMIZO a.s.

Naši zákazníci

Společnost se zabývá energetickým využitím komunálního odpadu a jeho využíváním pro výrobu tepla, teplé vody a elektřiny pro domácnosti i firmy v Liberci již od roku 1999. Zařízení společnosti TERMIZO jsou technologicky propojena s Teplárnou Liberec, a.s.


Použité palivo k výrobě

Pro výrobu energií využívá společnost komunální odpad, který je po energetickém zpracování zredukován váhově na třetinu a objemově na desetinu.
 

Historie společnosti

Výstavba spalovny komunálního odpadu v Liberci byla zahájena v roce 1996. Stavbu tohoto zařízení na energetické využití odpadu (ZEVO) financovala společnost TERMIZO a. s., která se 29. března 1996 sloučila se společností SMOZKO, zájmové sdružení právnických osob, podnikající v téže oblasti. V roce 2002 se společnost stala součástí finanční skupiny PPF; následně pak v roce 2009 součástí PPF Partners, společného investičního fondu skupin PPF a Generali. Členem skupiny MVV Energie CZ je společnost TERMIZO a.s. od července 2011.
TERMIZO a.s.

Investice a akce v roce 2016-2017

Mezi největší investiční akce společnosti v hospodářském roce 2016–2017 patřily výměna filtračních hadic dioxinového filtru, výměna membránových stěn spalovací komory prvního a druhého tahu kotle a modernizace řídicího systému. Provedené změny zajistí i nadále bezpečný provoz zařízení a splnění veškerých emisních limitů. Díky úpravám budou naplněny i ostatní legislativní požadavky kladené na provozování tohoto složitého zařízení.

Společnost v tomto roce spolupracovala na organizaci vodáckého závodu NISAMARATHON, který končí vystoupením z řeky na Trojzemí. Dále se podílela na pořádání sportovních a kulturních akcí pro mládež a volnočasových a sportovních aktivit Tělovýchovné jednoty KARDIO Liberec, která pořádá akce pro seniory s kardiovaskulárními nemocemi.

 

Vlastnická struktura společnosti

  • MVV Energie CZ a.s. – 100 %

Orgány společnosti

Představenstvo  
Ing. Pavel Bernát předseda představenstva
Petr Heincl místopředseda představenstva
Dozorčí rada  
Jörg Lüdorf předseda dozorčí rady
Ing. Jaroslav Pantůček člen dozorčí rady
   
Počet zaměstnanců 40
Roční výnosy (v tis. Kč) 257 401
Instalovaný tepelný / elektrický výkon 38,33 MW / 4,54 MW
Pozn.: Roční výnosy dle Českých účetních standardů za hospodářský rok 2016-2017.
Údaje jsou platné dle vydané výroční zprávy 2016-2017 k 30. 9. 2017. 
 

Zákazníci

Dodávky tepelné energie  
Průmysloví odběratelé 1
Dodávky elektrické energie  
Odběratelé 1
Pozn.: Údaje jsou platné dle vydané výroční zprávy 2016-2017 k 30. 9. 2017.
Tento web používá pro přizpůsobení obsahu webu a sledování návštěvnosti soubory cookies. Používáním tohoto webu souhlasíte s ukládáním a používáním souborů cookies. Více informací