Domovská stránka > Společnost > Dceřiné společnosti > Teplárna Liberec, a.s.

Teplárna Liberec, a.s.

Teplárna Liberec, a.s.

Dr. Milady Horákové 641/34a, Liberec IV–Perštýn, 460 01  Liberec

IČO: 62241672
DIČ: CZ62241672

www.tli.mvv.cz


Odběratelům poskytujeme tyto služby:

Teplo
Elektřina
Teplárna Liberec, a.s.

Naši zákazníci

Teplárna Liberec, a.s. vyrábí a nakupuje tepelnou energii, kterou zásobuje zákazníky v Liberci i v městské části Vratislavice nad Nisou. Technologické propojení se zařízením na energetické využití odpadů TERMIZO umožňuje společnosti efektivně nakupovat a dodávat tepelnou energii získanou spalováním komunálních odpadů.
 
Teplárna vyrábí také elektrickou energii, kterou společně s vykoupenou elektřinou ze zařízení na energetické využití odpadů TERMIZO dodává do rozvodné sítě.
 

Použité palivo k výrobě

Teplárna Liberec může díky svým technologickým přednostem využívat vícepalivový systém a v libovolném poměru tak spalovat zemní plyn nebo nízkosirný topný olej. Teplárna je také technologicky propojena se zařízením na energetické využití odpadů, od něhož nakupuje, a pro další výrobu také částečně využívá tepelnou energii.
 

Historie společnosti

Dokončení výstavby teplárny v Liberci se datuje do roku 1976. Teplárna Liberec, a.s., byla v roce 1995 založena Severočeskými teplárnami, a.s., a městem Liberec. Dne 4. ledna 2007 došlo ke změně akcionářů, kdy 70 % akcií koupil od společnosti United Energy právní nástupce ENERGIE Holding a.s. Teplárna Liberec, a.s., se tak stala členem skupiny MVV Energie CZ. Zbývajících 30 % akcií zůstalo ve vlastnictví Statutárního města Liberec. 14. února 2018 pak došlo k následující změně akcionářských podílů: 76,04 % Energie Holding a.s. a 23,96 % SML; a na podporu projektu modernizace parovodní sítě vznikl nový poradní orgán Výbor pro GreenNet.
Teplárna Liberec, a.s.

Investice a akce v roce 2016-2017

V hospodářském roce 2016–2017 společnost především připravovala rozsáhlý projekt GreenNet, který obnáší výměnu jedné z větví parovodu a rekonstrukci teplárenské sítě do Pavlovic. Na tento projekt získala Teplárna Liberec dotaci ve výši 70 milionů korun z programu OPPIK. Stavební práce začnou po vzájemné dohodě obou akcionářů.

Z plánovaných akcí společnost pokračovala v kompletní rekonstrukci komína. V letošním roce se dočkala nové vyzdívky další etáž 132 metrů vysoké dominanty, která zajišťuje zachování zdravého životního prostředí ve městě. Náročnou renovací prošla také výměníková stanice, která zásobuje několik významných objektů v centru města. Od příští topné sezóny se tak těmto zákazníkům zvýší efektivita přenosu tepla a bezpečnost dodávek tepelné energie.

Dále se v průběhu léta pracovalo na zvýšení bezpečnostních opatření v rámci systémů úniku plynu ve špičkových kotelnách Milko a LVZ. Teplárnu bude už v příštím roce chránit nový monitorovací systém, který přispěje k úspoře stálých nákladů. Mimo topné období technici provedli řadu menších oprav a revizí v celé teplárenské síti, které nelze uskutečnit v průběhu vytápění.

Teplárna Liberec se podílela i v letošním roce na organizaci menších kulturních a sociálních projektů. Kulturní život ve městě obohatily dnes už tradiční filmový festival KI-NO Liberec, který si klade za cíl vrátit lidi do centra města, i festival lidskoprávních filmů Jeden svět. Společnost podpořila Jizersko-ještědský horský spolek a zapojila se do projektu na pomoc bezdomovcům při snaze o návrat do normálního života.

Vlastnická struktura společnosti

  • Energie Holding a.s. – 76,04 %
  • Statutární město Liberec – 23,96 %

Orgány společnosti

Představenstvo  
Ing. Martin Pěnčík předseda představenstva
Petr Heincl místopředseda představenstva
Dozorčí rada  
Jörg Lüdorf předseda dozorčí rady
Ing. Jaroslav Pantůček člen dozorčí rady
Ing. Martin Drinka člen dozorčí rady
Ing. Jaromír Prokop, MBA člen dozorčí rady
Ing. Jiří Lenkvík člen dozorčí rady
Vítězslav Kvapil člen dozorčí rady
Výbor pro GreenNet  
Mgr. Jan Marek člen výboru pro GreenNet
Ing. Jan Vencour člen výboru pro GreenNet
Ing. Roman Petruch člen výboru pro GreenNet
Pozn.: Složení orgánů společnosti je platné ke 11. 12. 2018.
 
   
Počet zaměstnanců 79
Roční výnosy (v tis. Kč) 443 888
Instalovaný tepelný / elektrický výkon 181,48 MW / 6,558 MW
Pozn.: Roční výnosy dle Českých účetních standardů za hospodářský rok 2016-2017.
Údaje jsou platné dle vydané výroční zprávy 2016-2017 k 30. 9. 2017.
 

Zákazníci

Dodávky tepelné energie  
Domácnosti 13 809
Průmysloví odběratelé 11
Odběratelé z terciární sféry 126
Dodávky elektrické energie  
Odběratelé 1
Pozn.: Údaje jsou platné dle vydané výroční zprávy 2016-2017 k 30. 9. 2017.
Tento web používá pro přizpůsobení obsahu webu a sledování návštěvnosti soubory cookies. Používáním tohoto webu souhlasíte s ukládáním a používáním souborů cookies. Více informací