Nová pracovní skupina při Asociaci PPP
MVV Energie CZ a.s.
Osvětu, propagaci a rozvoj energeticky úsporných projektů a technologií v České republice si dali za hlavní cíl členové nově vzniklé Pracovní skupiny pro energetiku a energetické služby při Asociaci PPP.
 
Vznik nové pracovní skupiny iniciovala společnost MVV Energie CZ, která je lídrem na českém trhu v oblasti poskytování energetických služeb a realizací energeticky úsporných projektů. Společně s partnerskými společnostmi Renomia a HVB uvedly v rámci Asociace PPP v život myšlenku společné platformy podpory a propagace úspor energie, energeticky úsporných projektů a metody EPC (Energy Performance Contracting).
 
Tato řešení a metody snížení energetické náročnosti budov i energetických soustav jsou již v praxi dobře odzkoušeny, doposud jsou ale u nás využívány méně než je jejich potenciál. Příčinou je nízká informovanost o možnostech úspor energie a to zejména u představitelů státní správy a samosprávy. Další příčiny lze vidět i ve vágnosti legislativního rámce a ve slabém povědomí o tomto tématu napříč politickým spektrem. Tuto situaci chce pracovní skupina pomoci změnit.
 
Prvního jednání Pracovní skupiny pro energetiku a energetické služby, které proběhlo dne 31. 3. 2006, se kromě zakládajících členů – MVV Energie CZ, Renomia a HVB – zúčastnili i zástupci dalších členů APPP a přizváni byli i zástupci Hospodářské komory. Zajímavými reflexemi a inspirativními myšlenkami do diskuse přispěl také zástupce státní správy Ing. Ilja Kašík, CSc. z Ministerstva průmyslu a obchodu.
Další jednání skupiny proběhne za měsíc.
 

Metoda EPC (Energy Performance Contracting):

EPC je v chápání koncernu MVV Energie CZ komplexní služba zaměřená na zefektivňování energetických systémů v celém jejich rozsahu, tj. od výroby energie přes distribuci až ke konečné spotřebě. MVV Energie CZ navrhne koncepci modernizace, rozpracuje ji do podoby prováděcího projektu, zafinancuje, zrealizuje a následně po dobu smlouvy dohlíží na ekonomický provoz systému nebo jej přímo sama provozuje.
 
Jediným zdrojem splácení investice je prokazatelně dosažená úspora, takže klient má u tohoto typu kontraktu stoprocentní záruku za návratnost investice, protože splatí maximálně tolik, kolik se do konce platnosti smlouvy skutečně ušetří. Vůbec první dokončený projekt energetických úspor v ČR řešený metodou EPC proběhl v letech 1994 až 2002 v Masarykově nemocnici v Jilemnici. Dodavatelem energetických služeb byla MVV Energie CZ. Díky aplikaci metody EPC je MVV Energie CZ jedním z nejúspěšnějších realizátorů energeticky úsporných projektů pro českou municipální sféru.
 

EPC v MVV Energie CZ:

Významný energetický  koncern MVV Energie CZ je v České republice etablovanou multiutilitní společností. Dále je také subjektem s nejdelší zkušeností s realizacemi energeticky úsporných projektů v České republice, zároveň je zde i jedním z nejúspěšnějších realizátorů těchto projektů. V průběhu minulých dvanácti let koncern realizoval 25 projektů, přičemž délka trvání jednoho projektu je průměrně 6 až 8 let. Celková výše úspor dosažených v rámci projektů EPC společnosti MVV Energie CZ dosáhla již 750 mil Kč a dále narůstá.
MVV Energie CZ a.s.
Kutvirtova 339/5
150 00 Praha 5
telefon: 272 113 113
e-mail: mvv@mvv.cz
 
www.mvv.cz
Chcete stránku vytisknout?
Skrýt před tiskem nějaké části stránky.
Vytisknout celou stránku tak, jak ji vidíte.
(tento box nebude vytištěn)
Úprava stránky před tiskem
Najeďte myší na nějaký obsah na stránce, zobrazí se červený obdélník. Kliknutím na něj obsah skryjete. Poté stiskněte tlačítko 'Vytisknout'.