Teplárny v Liberci, Litoměřicích, Lounech a Mimoni změní majitele
MVV Energie CZ a.s.
United Energy, a.s. patřící do konsolidovaného celku finanční skupiny J&T prodá společnosti ENERGIE Holding a.s. patřící do skupiny MVV Energie CZ teplárenské provozy v Litoměřicích, Lounech a Mimoni, a dále 70% podíl ve společnosti Teplárna Liberec, a.s. včetně souvisejícího teplárenského majetku.
 
„Dlouhodobě se chceme orientovat zejména na výrobu elektrické energie samozřejmě včetně kombinované výroby tepla a elektřiny. Prodávané zdroje jsou však zaměřeny výhradně na výrobu tepla, proto jsme se rozhodli uzavřít dohodu se zkušeným, strategickým partnerem, který bude pokračovat v jejich rozvoji,“ uvedl k transakci Jan Špringl, ředitel pro strategii United Energy a projektový manažer J&T. „Záměrem United Energy je dlouhodobě rozvíjet energetický zdroj v severočeských Komořanech, který vedle výroby elektřiny dodává teplo pro Most a Litvínov. Intenzivně se také zabýváme výstavbou nového bloku pro výrobu elektřiny,“ dodal Špringl.
 
Po podpisu smluvní dokumentace bude následovat splnění řady podmínek, které jsou nutné k tomu, aby transakce byla účinná. Kromě jiného musí být odsouhlasena Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže. Celá transakce by měla být dokončena na počátku příštího roku. Kupní cena nebyla zveřejněna.
 
„Pro MVV Energie CZ tato transakce představuje významný krok v naplňování růstové strategie koncernu v oblasti teplárenství. Realizací této koupě zvyšujeme  konsolidovaný obrat skupiny o 50 % a tím výrazně posilujeme svou pozici na teplárenském trhu v České republice,“ komentoval transakci Ing. Václav Hrach, Ph.D., jednatel MVV Energie CZ a dále dodal: „Teplárny v Liberci, Litoměřicích, Lounech a Mimoni budeme sami provozovat. Naší dlouhodobou strategií je být spolehlivým dodavatelem a dobrým partnerem městům a regionům, kde působíme. Tyto zásady budeme uplatňovat i při řízení těchto nově získaných tepláren.“
MVV Energie CZ a.s.
Kutvirtova 339/5
150 00 Praha 5
telefon: 272 113 113
e-mail: mvv@mvv.cz
 
www.mvv.cz
Chcete stránku vytisknout?
Skrýt před tiskem nějaké části stránky.
Vytisknout celou stránku tak, jak ji vidíte.
(tento box nebude vytištěn)
Úprava stránky před tiskem
Najeďte myší na nějaký obsah na stránce, zobrazí se červený obdélník. Kliknutím na něj obsah skryjete. Poté stiskněte tlačítko 'Vytisknout'.