ÚOHS odsouhlasil koupi tepláren společností MVV Energie CZ
MVV Energie CZ a.s.
MVV Energie CZ se od 1. ledna 2007 stala majitelem teplárenských provozů v Litoměřicích, Lounech a Mimoni, a 70% podílu ve společnosti Teplárna Liberec, a.s. Úřad pro ochranu hospodářské soutěže obchodní transakci schválil.
 
Souhlas ÚOHS byl jednou ze dvou hlavních podmínek platnosti transakce. Druhou podmínkou, kterou MVV Energie CZ také splnila, bylo udělení licencí na výrobu a distribuci tepla a elektrické energie od Energetického regulačního úřadu.“Zahájili jsme práce na přebírání teplárenských provozů a postupně směřujeme k jejich plnému začlenění do skupiny MVV Energie CZ.
 
Právě v tuto dobu začínáme přebírat jednotlivé společnosti,” uvedl Ing. Václav Hrach, Ph.D., jednatel MVV Energie CZ a dodal: “V nejbližší době se chceme soustředit na podrobné seznámení se získanými společnostmi a tento čas využít k vytvoření plánu pro jejich další rozvoj.
 
V této fázi nebudeme provádět žádné razantní změny, neuvažujeme tedy ani o propouštění či náboru zaměstnanců ani o změnách cen tepla. Pokud budou nějaké změny nutné, chceme o nich rozhodovat až na základě detailních znalostí jednotlivých provozů a s přihlédnutím k regionálním specifikům.”MVV Energie CZ bude postupně kontaktovat všechny zákazníky, dodavatele, partnerské organizace a zástupce veřejné správy s informacemi o konkrétních změnách, které z odkupu vyplývají.
MVV Energie CZ a.s.
Kutvirtova 339/5
150 00 Praha 5
telefon: 272 113 113
e-mail: mvv@mvv.cz
 
www.mvv.cz
Chcete stránku vytisknout?
Skrýt před tiskem nějaké části stránky.
Vytisknout celou stránku tak, jak ji vidíte.
(tento box nebude vytištěn)
Úprava stránky před tiskem
Najeďte myší na nějaký obsah na stránce, zobrazí se červený obdélník. Kliknutím na něj obsah skryjete. Poté stiskněte tlačítko 'Vytisknout'.