V Uherském Hradišti bylo vyrobeno již 12 tis. kWh elektřiny
MVV Energie CZ a.s.
Společnost CTZ s.r.o. se přidala k dalším výrobcům elektrické energie ve skupině MVV Energie CZ. Projekt „Posílení zdrojové části CTZ s.r.o.“ jehož součástí je i instalace turbogenerátoru pro výrobu elektrické energie byl dokončen v plánovaném termínu a zařízení je připraveno do plného provozu. Uherské Hradiště se tak po Vsetíně, Liberci a Děčíně ve skupině MVV Energie CZ přiřadilo k dalším městům, kde se vyrábí elektrická energie, a to způsobem nejefektivnějším, tedy kogenerační výrobou.
 
„Vysoce účinná kogenerační výroba elektrické energie je jedním z pilířů strategie MVV Energie CZ a v nejbližší době budou rozšířeny výrobní kapacity i na dalších místech v České republice,“ komentuje projekt Ing. Václav Hrach, Ph.D., předseda představenstva společnosti.
 
Realizace projektu v Uherském Hradišti začala na počátku roku 2008. Jeho hlavním cílem pak bylo posílení tepelného výkonu pro pokrytí potřeby nově se připojujících odběratelů v Uherském Hradišti a rozšíření výroby o výrobu elektrické energie. Projekt tak byl rozdělen na tři části - výstavbu nového hnědouhelného parního kotle K4, instalaci turbogenerátoru TG1 a ostatní doprovodné části např. vybudování nového řídícího střediska. Od prosince 2008 vyrobil nový kotel K4 již 37 tis. GJ tepla a je nepřetržitě v provozu.
 
Více informací k projektu CTZ s.r.o.  
 
Pavla Kulhavá
pavla.kulhava(zavinac)mvv.cz
MVV Energie CZ a.s.
Kutvirtova 339/5
150 00 Praha 5
telefon: 272 113 113
e-mail: mvv@mvv.cz
 
www.mvv.cz
Chcete stránku vytisknout?
Skrýt před tiskem nějaké části stránky.
Vytisknout celou stránku tak, jak ji vidíte.
(tento box nebude vytištěn)
Úprava stránky před tiskem
Najeďte myší na nějaký obsah na stránce, zobrazí se červený obdélník. Kliknutím na něj obsah skryjete. Poté stiskněte tlačítko 'Vytisknout'.