Geotermální zdroj v Děčíně je Projektem desetiletí
MVV Energie CZ a.s.
Děčínský geotermální zdroj vyhrál titul Projekt desetiletí v kategorii novinářů. V kategorii energetických odborníků se umístil na 2. místě. „Výstavba geotermálního zdroje byla v Děčíně dokončena v roce 2002 a za svých 10 let provozu ušetřil tento zdroj více než 190 tisíc tun emisí CO2. Tato úspora odpovídá 60 blokovým plynovým kotelnám, a také 60 komínům místo kterých je na pravém břehu v Děčíně jen jeden,“ komentoval vítězství předseda představenstva MVV Energie CZ a.s. Ing. Václav Hrach, Ph.D.
 
 
Geotermální zdroj na pravém břehu Labe nahradil dle požadavku Města Děčín původní hnědouhelnou výtopnu a několik uhelných kotelen. Projekt tak přinesl zlepšení životního prostředí jak pro město Děčín, CHKO Labské pískovce tak i nedaleký Národní park České Švýcarsko a přispívá dodnes nemalou měrou ke zdraví obyvatel v celé oblasti. „Výstavba geotermálního zdroje trvala čtyři roky a investice dosáhly celkem 531 mil. Kč. Přínos pro obyvatele města a celý region je však nenahraditelný,“ dodal Václav Hrach.
 
Začátkem devadesátých let přehodnotilo Město Děčín koncepci vytápění ve městě. Na levém břehu řeky byly postaveny moderní teplárny s plynovými kogeneračními jednotkami a na pravém břehu byla následně zahájena realizace geotermálního zdroje. Dodnes je geotermální zdroj v Děčíně využívající vodu z podzemního jezera jediným zdrojem tohoto typu v České republice.
Geotermální zdroj v Děčíně je Projekt desetiletí - novináři
Geotermální zdroj v Děčíně získal 2. místo od odborníků v Projektu desetiletí
Geotermální zdroj v Děčíně je Projektem desetiletí 1
Geotermální zdroj v Děčíně je Projektem desetiletí
Společnost TERMO Děčín a.s. zásobuje ze čtyř teplárenských zdrojů ve městě na 11 tisíc domácností a přes 100 zákazníků z terciární sféry a průmyslu. Geotermální zdroj zásobuje zákazníky pravobřežní části města a tedy na 4 700 domácností.
 
Výstavba geotermálního zdroje na Benešovské ulici v Děčíně přinesla nové řešení centrálního zásobování teplem v Děčíně a především zlepšení životního prostředí zkvalitněním čistoty ovzduší na území města.
Díky výstavbě geotermálního zdroje bylo nahrazeno několik blokových kotelen z pravobřežní části města Děčína využívajících hnědé uhlí nebo těžké topné oleje.
 
Přímo na Benešovské ulici přitom z původní uhelné výtopny zůstal zachován pouze komín a dvě budovy, které jsou dnes využity pro systém geotermálního zdroje. Celkové investiční náklady projektu byly v době výstavby 531 mil. Kč. Financování projektu bylo zajištěno navýšením základního kapitálu TERMO Děčín a.s. společností MVV Energie CZ, dlouhodobým investičním úvěrem od HVB Bank Czech Republic a částečně také z dotací Státního fondu životního prostředí a dotací dánské vlády.
 
Za téměř 10 let provozu CZT Benešovská došlo ke snížení o téměř 190 tis. tun emisí CO2 ve srovnání s předchozím spalováním hnědého uhlí a topných olejů.
 
Odběratelům dálkového tepla z CZT Benešovská pak projekt přinesl modernizaci rozvodné soustavy a nové technologie v podobě objektových předávacích stanic instalovaných přímo v jejich objektech. Tyto stanice přitom umožňující regulaci dodávky tepelné energie dle individuálních požadavků každého odběratele.
 
Projekt geotermálního zdroje získal od Teplárenského sdružení v roce 2002 titul Projekt roku a nyní byl odbornými novináři oceněn titulem Projekt desetiletí. Vyhlašovatelem soutěže Projekt desetiletí je Teplárenské sdružení. O titul se v této soutěži ucházelo celkem 10 projektů, které v letech 2001 až 2010 nejvíce přispěly k čistému ovzduší našich měst, k využití obnovitelných zdrojů energie nebo úspoře paliva a tím ke stabilizaci ceny tepla pro domácnosti a ostatní odběratele.
 
Teplárenské sdružení České republiky pořádá již od roku 2002 každoročně soutěž Projekty roku v soustavách zásobování teplem a chladem, ve které se doposud představilo 78 projektů. Pro soutěžní anketu Projekt desetiletí bylo z těchto projektů vybráno 10 nejúspěšnějších. Teplárny do těchto projektů investovaly přes 5 miliard korun a týkají se soustav, na které je napojeno 150 000 domácností, tedy desetina domácností zásobovaných teplem z centrálních zdrojů u nás.
 
Více informací o soutěží Projekt desetiletí naleznete na webových stránkách Teplárenského sdružení České republiky http://www.tscr.cz/.
 
Ing. Pavla Kutlu
pavla.kutlu(zavinac)mvv.cz
MVV Energie CZ a.s.
Kutvirtova 339/5
150 00 Praha 5
telefon: 272 113 113
e-mail: mvv@mvv.cz
 
www.mvv.cz
Chcete stránku vytisknout?
Skrýt před tiskem nějaké části stránky.
Vytisknout celou stránku tak, jak ji vidíte.
(tento box nebude vytištěn)
Úprava stránky před tiskem
Najeďte myší na nějaký obsah na stránce, zobrazí se červený obdélník. Kliknutím na něj obsah skryjete. Poté stiskněte tlačítko 'Vytisknout'.