MVV Energie CZ vyrábí elektřinu již v deseti městech
MVV Energie CZ a.s.
Celkové investice do projektů COGEN a COGEN II ve skupině MVV Energie CZ převýšily 0,5 mld. Kč. Projekt COGEN II přinesl výrobu elektrické energie do České Lípy. Ve dvou původních výtopnách jsou umístěné kogenerační plynové motory, které nyní ve zkušebním provozu vyrábí elektřinu a teplo. Projekt se v příštím týdnu představí zákazníkům a veřejnosti v České Lípě.
 
„Česká Lípa je v současnosti jedním z nejmodernějších měst v centrálním zásobování teplem. Projektem COGEN II jsme navázali na jeho předchůdce COGEN a doplnili jsme kogenerační výrobu elektřiny a tepla do desátého města skupiny. Jeden z našich dlouhodobých strategických cílů je tak postupně plněn,“ komentuje projekt Ing. Václav Hrach, Ph.D., předseda představenstva MVV Energie CZ.
 
Projekt COGEN II znamená celkem 5 nových zdrojů - plynových kogeneračních motorů o celkovém výkonu 18,65 MW. Celkem 9,028 MW připadá na výrobu elektřiny a 9,622 MW výkonu zajišťuje výrobu tepla.
Projekt COGEN II bude v České Lípě kompletně dokončen po plánovaných zkouškách veškerých zařízení, úpravách terénu a míst výstavby dle plánu letos v létě.
 
Zákazníkům a veřejnosti v České Lípě se však již fungující nové kogenerační motory představí v pátek 20. května odpoledne. Při příležitosti Dne otevřených dveří si návštěvníci teplárny ve Staré Lípě budou moci prohlédnout novou halu s motory a další části projektu.
Elektřina již v 10 městech 1
Elektřina již v 10 městech 2
Investice skupiny MVV Energie CZ do kogenerační výroby v projektech COGEN a COGEN II převýšily v letech 2009 až 2011 0,5 mld. Kč. Projekt COGEN II rozšířil výrobu elektrické energie do desátého města skupiny.
 
Ing. Pavla Kulhavá pavla.kulhava(zavinac)mvv.cz
MVV Energie CZ a.s.
Kutvirtova 339/5
150 00 Praha 5
telefon: 272 113 113
e-mail: mvv@mvv.cz
 
www.mvv.cz
Chcete stránku vytisknout?
Skrýt před tiskem nějaké části stránky.
Vytisknout celou stránku tak, jak ji vidíte.
(tento box nebude vytištěn)
Úprava stránky před tiskem
Najeďte myší na nějaký obsah na stránce, zobrazí se červený obdélník. Kliknutím na něj obsah skryjete. Poté stiskněte tlačítko 'Vytisknout'.