Skupina MVV Energie CZ prodala celkem 716 tisíc MWh tepla, 193 tisíc MWh elektřiny a její obrat činil 2,3 mld. Kč
MVV Energie CZ a.s.
Výroční zpráva MVV Energie CZ a.s. 2014-2015

Skupina MVV Energie CZ tak i nadále dlouhodobě potvrzuje vysokou stabilitu hospodaření a připravenost k dalšímu rozvoji svého podnikání. Hospodářské výsledky skupiny za rok 2014–2015 jsou k dispozici ve výroční zprávě.

MVV Energie CZ a.s. vydala v prosinci 2015 výroční zprávu, která přináší informace za uplynulý hospodářský rok 2014-2015 (za období od 1. října 2014 do 30. září 2015) jako jsou finanční výsledky mateřské i dceřiných společností, konsolidované výsledky za celou skupinu MVV Energie CZ, rozhovor s předsedou představenstva Jiřím Koptíkem a hlavní události roku.

Výroční zprávy jsou k dispozici na webových stránkách v rubrice Hospodářské výsledky.

 
Ing. Jitka Tůmová
jitka.tumova(zavinac)mvv.cz
MVV Energie CZ a.s.
Kutvirtova 339/5
150 00 Praha 5
telefon: 272 113 113
e-mail: mvv@mvv.cz
 
www.mvv.cz
Chcete stránku vytisknout?
Skrýt před tiskem nějaké části stránky.
Vytisknout celou stránku tak, jak ji vidíte.
(tento box nebude vytištěn)
Úprava stránky před tiskem
Najeďte myší na nějaký obsah na stránce, zobrazí se červený obdélník. Kliknutím na něj obsah skryjete. Poté stiskněte tlačítko 'Vytisknout'.