V Uherském Hradišti pokračují práce výstavbou nového parního kotle
MVV Energie CZ a.s.
Pokračující práce v Uherském Hradišti
U projektu Posílení zdrojové části společnosti CTZ s.r.o. pokračují práce na novém kotli a byla započata montáž zařízení pro instalaci turbogenerátoru.
 
U kotle K4 o výkonu 8MWt  pokračuje montáž tlakových částí, jeho vzduchovodů a kouřových cest. Byla dokončena instalace vlastního tělesa spalinového filtru.
 
U turbogenerátoru o výkonu 1 MWe byla dokončena montáž ocelového skeletu strojovny a střechy strojovny turbogenerátoru, v současné době je prováděno vyzdívání stěn strojovny.
 
U dodavatele turbogenerátoru jsou vyrobeny jednotlivé díly turbogenerátoru a tyto budou následně kompletovány. Předpoklad usazení turbogenerátoru je datován na měsíc únor 2009.
 
U ostatní doprovodných části je nejvýznamnější v současné době osazení trafostanice a její následná kolaudace pro zahájení jejího zkušebního provozu.
 
Ing. Pavel Konečný, jednatel CTZ s.r.o.
MVV Energie CZ a.s.
Kutvirtova 339/5
150 00 Praha 5
telefon: 272 113 113
e-mail: mvv@mvv.cz
 
www.mvv.cz
Chcete stránku vytisknout?
Skrýt před tiskem nějaké části stránky.
Vytisknout celou stránku tak, jak ji vidíte.
(tento box nebude vytištěn)
Úprava stránky před tiskem
Najeďte myší na nějaký obsah na stránce, zobrazí se červený obdélník. Kliknutím na něj obsah skryjete. Poté stiskněte tlačítko 'Vytisknout'.