Teplárny po opadnutí velké vody hned obnovují dodávky tepla
MVV Energie CZ a.s.
Ihned po opadnutí vody začaly teplárny v městech zasažených povodní pracovat na obnovení zásobování teplem a teplou vodou. Vzhledem k vývoji počasí (místy opět prší, na tuto roční dobu je také opravdu velmi chladno) se stává obnovení dodávek tepla a teplé vody prioritou.
 
MVV enservis a.s. zajišťovala od roku 2006 údržbu pro několik společností skupiny MVV a realizaci investičních projektů. Analýzy prokázaly, že vlivem změn okolního prostředí přestala být společnost pro skupinu přínosná. Jako nejvýhodnější varianta byl vyhodnocen převod údržby zpět na společnosti skupiny.
Společně s tímto zpětným převodem byla převedena i majoritní část zaměstnanců společnosti MVV enservis a.s., došlo tak k zachování většiny pracovních míst. Na pozici likvidátora byl k 11. 10. 2013 jediným akcionářem jmenován stávající jediný člen představenstva Ing. Jan Petránek.
 

Teplárenské sdružení České republiky

je zájmovým sdružením právnických osob podnikajících v teplárenství. Bylo založeno v roce 1991 se záměrem podpořit dálkové zásobování teplem. Vedle výrobců a distributorů dálkového tepla jsou jeho členy rovněž vysoké školy a organizace, jejichž činnost je svázána s dálkovým zásobováním teplem. Členové Sdružení zásobují teplem dálkově přes 1,1 milionu domácností, v nichž žije přes 3 miliony obyvatel.
 
Teplo dodávají i průmyslovým podnikům, ale také školám, nemocnicím, úřadům a další odběratelům.
 
Tisková zpráva Teplárenského sdružení, vydáno dne 5. 6. 2013
 
Více informací najdete na stránkách www.tscr.cz 
MVV Energie CZ a.s.
Kutvirtova 339/5
150 00 Praha 5
telefon: 272 113 113
e-mail: mvv@mvv.cz
 
www.mvv.cz
Chcete stránku vytisknout?
Skrýt před tiskem nějaké části stránky.
Vytisknout celou stránku tak, jak ji vidíte.
(tento box nebude vytištěn)
Úprava stránky před tiskem
Najeďte myší na nějaký obsah na stránce, zobrazí se červený obdélník. Kliknutím na něj obsah skryjete. Poté stiskněte tlačítko 'Vytisknout'.