Teplárenské sdružení: Poslanci zmírnili diskriminaci tepláren
MVV Energie CZ a.s.
Poslanecká sněmovna přijala kompromisní variantu, která ruší poplatky za znečišťování u oxidů síry a oxidů dusíku po roce 2015. V případě emisí tuhých látek zůstává zpoplatnění zachováno až do roku 2021. Vzhledem k tomu, že malé zdroje znečišťování neplatí poplatky vůbec, dochází tak k částečnému odstranění kontraproduktivní diskriminace tepláren v konkurenci individuálního vytápění.
 
„Přijatý model poplatků chápeme jako mezní kompromis v době, kdy teplárenství čekají masivní investice do modernizace a snižování emisí, zatímco provozovatelé individuálního vytápění nemusí pro zlepšení ovzduší dělat nic,“ řekl ředitel výkonného pracoviště Teplárenského sdružení České republiky Martin Hájek a dodal: “Ekonomická diskriminace teplárenství se tím sice zmírňuje, ale zůstává zachována, protože teplárny si na rozdíl od individuální výroby tepla budou od příštího roku muset kupovat povolenky a nadále také platí ekologickou daň ze zemního plynu, ze které mají domácnosti a domovní kotelny v zákoně výjimku.“
... (zkráceno)
 
Plné znění tiskové zprávy Teplárenského sdružení ze dne 10. února 2012, která reaguje na rozhodnutí Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR o zrušení poplatků za znečišťování u oxidů síry a oxidů dusíku po roce 2015 a tuhých látek po roce 2021 najdete na webových stránkách www.tscr.cz/data/zpravodaj/zprava.php
MVV Energie CZ a.s.
Kutvirtova 339/5
150 00 Praha 5
telefon: 272 113 113
e-mail: mvv@mvv.cz
 
www.mvv.cz
Chcete stránku vytisknout?
Skrýt před tiskem nějaké části stránky.
Vytisknout celou stránku tak, jak ji vidíte.
(tento box nebude vytištěn)
Úprava stránky před tiskem
Najeďte myší na nějaký obsah na stránce, zobrazí se červený obdélník. Kliknutím na něj obsah skryjete. Poté stiskněte tlačítko 'Vytisknout'.