Metoda, která pomáhá i v nemocnicích, je opomíjená
MVV Energie CZ a.s.
První firmou, kterou u nás EPC zavedla, je MVV Energie CZ.
 
Dvě ropné krize z přelomu 70. a 80. let byly součástí celosvětového hnutí k vyhledávání úspor ve spotřebě energie. Traduje se, že posléze americký prezident Bill Clinton nařídil státním institucím do pěti let snížit energetickou náročnost o pětinu. Poradit si měl sám a poradil si.
 
Většinou za pomoci soukromých podnikatelů. K tomu přispívá i metoda EPC. Něco takového je unás ve veřejném sektoru opomíjené. Postupně začala metoda úsporných projektů zvaná EPC pronikat i do Evropy. V podstatě znamená to, že specializované firmy vypracují projekt úspor (mohou to být jen organizační změny, ale také například přechod na jiné topné médium a rekonstrukce zařízení), financují ho a průběžně v objektu dosažené úspory sledují. Současně se za jejich dosažení smluvně zaručí.
 
Z dosažených finančních úspor za energie majitel objektu firmě investici podle smlouvy dlouhodobě splácí. První firmou, kterou u nás EPC zavedla, je MVV Energie CZ. "Začali jsme v roce 1992 a první kontrakt jsme podepsali s jilemnickou nemocnicí. Projekt úspor jsme připravili a realizovali také například v pražské nemocnici na Bulovce," říká Miroslav Marada z MVV. Ten kromě jiného zahrnoval plynofikaci parní kotelny a napojení areálu na horkovod.
 
Projekt stál 72 milionů korun a získal dotaci České energetické agentury ve výši 5 milionů. " Úspory energie se vyhodnocovaly každý měsíc a za deset let překročily 180 milionů korun," uvedl Marada. V Masarykově městské nemocnici v Jilemnici navrhl projekt MVV kromě jiného instalaci nových zdrojů topné vody snížení ztrát v rozvodu páry a nový systém měření a regulace. Investice dosáhla 21 milionů korun, projekt získal dotaci 2,2 milionů. Celková úspora v nákladech na energie zatím v nemocnici činí 64 milionů korun.
 
"Zejména však v průmyslovém sektoru je šetření energiemi nutnost Výhodou metody EPC je, že majitel objektu do projektu nemusí zpočátku nic investovat a na základě dlouhodobého smluvního vztahu hradí náklady z úspor,"vysvětlil Miroslav Marada. Podobně lze dosáhnout významných úspor při plném pokrytí energetické náročnosti i v bytových domech. Tato oblast je však vysoce náročná po administrativní i majetkové stránce (obvykle nájemce bytu dosáhne úspory a sníží své platby za energie, vlastník objektu z toho ale mnoho nemá).
 
Evropské společenství si vytklo cíl - za pomoci metody EPC snížit energetickou náročnost o 20 procent. Přesto je rozvoj tohoto modelu v Česku obtížný. Stále nebyl vytvořen mechanismus, který by státní a veřejný sektor motivovat k dosahování úspor ve spotřebě energií při současném plném pokrytí jejich energetických potřeb. Přitom dosažení úspory při využití soukromých zdrojů a metody EPC - vlastníka objektů nestojí ani korunu. Naopak z ní získá nemalý profit.
MVV Energie CZ a.s.
Kutvirtova 339/5
150 00 Praha 5
telefon: 272 113 113
e-mail: mvv@mvv.cz
 
www.mvv.cz
Chcete stránku vytisknout?
Skrýt před tiskem nějaké části stránky.
Vytisknout celou stránku tak, jak ji vidíte.
(tento box nebude vytištěn)
Úprava stránky před tiskem
Najeďte myší na nějaký obsah na stránce, zobrazí se červený obdélník. Kliknutím na něj obsah skryjete. Poté stiskněte tlačítko 'Vytisknout'.