Smlouva o prodeji Tepláren Brno a.s.
MVV Energie CZ a.s.
Dne 14. října 2004 byla mezi společností MVV Energie CZ s.r.o. jako prodávajícím a společností Tepelné zásobování Brno, a.s. jako kupujícím uzavřena smlouva o prodeji akcií odpovídajícím 85,1% podílu na základním kapitálu společnosti Teplárny Brno, a.s.
 
Stranami smlouvy jsou též společnosti MVV Energie AG a Statutární město Brno jakožto 100% vlastníci zúčastněných společností. Statutární město Brno se spojením svého dosavadního podílu na společnosti Teplárny Brno, a.s. a podílu nově nabytého prostřednictvím společnosti Tepelné zásobování Brno, a.s. stalo rozhodujícím hráčem na trhu tepla v Brně.
MVV Energie CZ a.s.
Kutvirtova 339/5
150 00 Praha 5
telefon: 272 113 113
e-mail: mvv@mvv.cz
 
www.mvv.cz
Chcete stránku vytisknout?
Skrýt před tiskem nějaké části stránky.
Vytisknout celou stránku tak, jak ji vidíte.
(tento box nebude vytištěn)
Úprava stránky před tiskem
Najeďte myší na nějaký obsah na stránce, zobrazí se červený obdélník. Kliknutím na něj obsah skryjete. Poté stiskněte tlačítko 'Vytisknout'.