Změny ve vedení koncernu MVV Energie CZ s.r.o.
MVV Energie CZ a.s.
Ing. Václav Hrach (30) byl dne 1. února 2005 v německém Mannheimu jmenován novým jednatelem koncernu MVV Energie CZ s.r.o., dceřiné společnosti MVV Energie AG. Dosavadní jednatel firmy Ing. Ivo Slavotínek, který koncern vedl od roku 1999, odchází z firmy.
 
Nově jmenovaný jednatel Václav Hrach vystudoval fakultu strojní ČVUT Praha, v koncernu pracoval od roku 2000, naposledy na pozici finančního ředitele.
 
Koncern MVV Energie CZ patří mezi významné teplárenské skupiny v České republice, tvoří jej sedm teplárenských společností a jedna servisní v Čechách a na Moravě. V posledním fiskálním roce 2003/2004 společnosti utržily za prodej tepla, elektřiny a služeb celkem 92 mil Euro.
 
Mateřská společnost MVV Energie AG nadále považuje své působení v České republice prostřednictvím koncernu MVV Energie CZ s.r.o. za nejdůležitější část svého zahraničního trhu. Vedle divize v Polsku zůstává její podíl na českém trhu klíčovým bodem další obchodní strategie. Prioritami do budoucna se – kromě vysoké kvality služeb poskytovaných v souvislosti s  dodávkami tepla - stane především zlepšování ziskovosti a efektivity všech zúčastněných společností.
MVV Energie CZ a.s.
Kutvirtova 339/5
150 00 Praha 5
telefon: 272 113 113
e-mail: mvv@mvv.cz
 
www.mvv.cz
Chcete stránku vytisknout?
Skrýt před tiskem nějaké části stránky.
Vytisknout celou stránku tak, jak ji vidíte.
(tento box nebude vytištěn)
Úprava stránky před tiskem
Najeďte myší na nějaký obsah na stránce, zobrazí se červený obdélník. Kliknutím na něj obsah skryjete. Poté stiskněte tlačítko 'Vytisknout'.