Starostové měst poprvé v centrále MVV Energie AG v Mannheimu
MVV Energie CZ a.s.
Druhý červnový víkend letošního roku patřil v koncernu MVV Energie CZ mezi ty pracovní. Vedení české teplárenské skupiny pozvalo ve spolupráci s  mateřskou společností MVV Energie AG starosty spřátelených českých a moravských měst  na dvoudenní pobyt do Mannheimu (SRN).
 
Jeho cílem nebylo nic jiného, než důkladné poznání mannheimské utilitní společnosti a zároveň načerpání nových podnětů pro české regionální podmínky.
 
Koncern MVV Energie CZ působí v sedmi regionech Čech a Moravy. Z každého města, kam dceřiné společnosti koncernu dodávají teplo z centrálního zdroje, byli na cestu do Mannheimu pozváni dva zástupci – v mnoha případech zároveň členové dozorčích orgánů společností koncernu MVV Energie CZ. Program „šitý na míru“ této události obsahoval jak návštěvu centrály MVV Energie AG, tak prohlídku městské spalovny a biomasové elektrárny. Korunou programu bylo také několikeré setkání s vedením MVV Energie AG, při němž starostové postupně získávali přesnější obraz o fungování i cílech této moderní městské utilitní společnosti.
 
Návštěva Národního divadla v Mannheimu na závěr setkání mnohé překvapila: v rámci divadelního festivalu Schillertage 2005 tu v českém podání vystupoval soubor pražského ND s inscenací Fridricha Schillera „Úklady a láska“. Hlavním partnerem představení byla právě společnost MVV Energie AG.
 
Množství vstřebaných zážitků a novinek v oblasti městských utilit, které zástupci měst získali během jediného dne, už nyní dává tušit vznik nových projektů také v České republice. Odhodlanost některých starostů získat finanční prostředky na podobné projekty z fondů Evropské unie je zárukou nového směru spolupráce mezi městy a koncernem MVV Energie CZ. Nezbývá, než jí popřát úspěch a viditelné výsledky v co nejkratší možné době.
MVV Energie CZ a.s.
Kutvirtova 339/5
150 00 Praha 5
telefon: 272 113 113
e-mail: mvv@mvv.cz
 
www.mvv.cz
Chcete stránku vytisknout?
Skrýt před tiskem nějaké části stránky.
Vytisknout celou stránku tak, jak ji vidíte.
(tento box nebude vytištěn)
Úprava stránky před tiskem
Najeďte myší na nějaký obsah na stránce, zobrazí se červený obdélník. Kliknutím na něj obsah skryjete. Poté stiskněte tlačítko 'Vytisknout'.