Mateřská společnost
MVV Energie CZ a.s.

MVV Energie AG

Luisenring 49, 68159 Mannheim
Spolková republika Německo
 
telefon: +49 621 2903199 (odd. Korporátní komunikace)
 
e-mail: kontakt(zavinac)mvv.de
web: www.mvv.de
 
 
MVV je se svými téměř 6000 zaměstnanci a obratem ve výši 4 miliard eur jednou z předních německých energetických společností. Naše činnost se zaměřuje na poskytování spolehlivého, ekonomického a ekologického zásobování energií průmyslovým a komerčním subjektům a našim domácnostem. Jejich individuální potřeby a očekávání nás motivují k rozvoji inovativních produktů a obchodních modelů. Pokrýváme zde všechny etapy energetického hodnotového řetězce - od výroby energie, obchodování s energií, její distribuce, až po provozování distribučních soustav, prodej energie a podnikání v oblasti úspor energie a energetických služeb.

Naše firemní strategie si důsledně zakládá na rozšiřování obnovitelných energií, posilování energetické účinnosti, dalším rozšiřování kombinované výroby tepla a elektřiny a na dálkovém vytápění šetrném k životnímu prostředí. Rovněž investujeme do svých budoucích sítí a modernizuje své výrobní zdroje. Ve všech svých činnostech můžeme počítat s vyspělými kompetencemi a odbornými znalostmi svých zaměstnanců, kteří si mohou užívat stability a atraktivity svých pracovních míst i v budoucnu.

 

MVV Energie AG
MVV Energie CZ a.s.
Kutvirtova 339/5
150 00 Praha 5
telefon: 272 113 113
e-mail: mvv@mvv.cz
 
www.mvv.cz
Chcete stránku vytisknout?
Skrýt před tiskem nějaké části stránky.
Vytisknout celou stránku tak, jak ji vidíte.
(tento box nebude vytištěn)
Úprava stránky před tiskem
Najeďte myší na nějaký obsah na stránce, zobrazí se červený obdélník. Kliknutím na něj obsah skryjete. Poté stiskněte tlačítko 'Vytisknout'.