Posílení zdroje v CTZ s.r.o.
MVV Energie CZ a.s.
Posileni zdroje Uherské Hradiště - mapa
Společnost CTZ s.r.o. se dlouhodobě potýkala s problémem nedostatku tepelného výkonu pro nově se připojující odběratele v Uherském Hradišti.
 
Po vypsání veřejné soutěže na dodavatele tak na počátku roku 2008 začala realizace projektu „Posílení zdrojové části CTZ s.r.o.“

Projekt byl rozdělen na tři části – výstavbu nového hnědouhelného parního kotle K4, instalaci turbogenerátoru TG1 a ostatní doprovodné části.
 
Podobně jako je tomu v jiných městech skupiny MVV Energie CZ, došlo zde k rozšíření výroby elektřiny, a to způsobem nejefektivnějším, tedy kogenerační výrobou.

 

Název projektu:  Posílení zdrojové části CTZ s.r.o.
Lokalita realizace Uherské Hradiště
Délka realizační fáze projektu 1,5 roku
Dokončení projektu duben 2009
Celkové investiční náklady cca 75 mil. Kč
Výkon jednotlivých zařízení - hnědouhelný parní kotel 8 MWt
- turbogenerátor 1 MWe
 
Jak šel čas...19. 11. 2010Již dva roky dodává nový kotel K4 teplo do teplovodní sítě a radiátorů v Uherském Hradišti. Turbína má již jeden a půl roku úspěšně vyrábí elektřinu. Podívejte se na zajímavou reportáž z realizace projektu. MVV Energie CZ a.s.
Projekt ukončen. Kotel K4 vyrobil již 37 tis. GJ tepla, turbogenerátor 12 tis. kWh.27. 4. 2009Projekt „Posílení zdrojové části CTZ s.r.o.“ jehož součástí je i instalace turbogenerátoru pro výrobu elektrické energie byl dokončen v plánovaném termínu a zařízení je připraveno do plného provozu. MVV Energie CZ a.s.
V kotli již hoří18. 12. 2008Nový kotel K4, který je jednou z částí projektu ve společnosti CTZ s.r.o., začal ve středu 17. prosince 2008 ve 12:21 hodin dodávat do systému teplo. MVV Energie CZ a.s.
V Uherském Hradišti pokračují práce výstavbou nového parního kotle31. 10. 2008U projektu Posílení zdrojové části společnosti CTZ s.r.o. pokračují práce na novém kotli a byla započata montáž zařízení pro instalaci turbogenerátoru. MVV Energie CZ a.s.
Aktuálně z projektu „Posílení zdrojové části společnosti CTZ s.r.o.“3. 7. 2008Společnost CTZ s.r.o. v Uherském Hradišti pokračuje v realizaci projektu „Posílení zdrojové části společnosti CTZ s.r.o.“, který lze rozdělit do tří částí: výstavba nového hnědouhelného parního kotle K4 o výkonu 8 MWt, turbogenerátoru TG 1 o výkonu 1MWe a ostatní doprovodné části. V nejpokročilejším stádiu rozpracovanosti je nyní první část – výstavba nového kotle K4. MVV Energie CZ a.s.
Tiskové zprávy
MVV Energie CZ a.s.
Kutvirtova 339/5
150 00 Praha 5
telefon: 272 113 113
e-mail: mvv@mvv.cz
 
www.mvv.cz
Chcete stránku vytisknout?
Skrýt před tiskem nějaké části stránky.
Vytisknout celou stránku tak, jak ji vidíte.
(tento box nebude vytištěn)
Úprava stránky před tiskem
Najeďte myší na nějaký obsah na stránce, zobrazí se červený obdélník. Kliknutím na něj obsah skryjete. Poté stiskněte tlačítko 'Vytisknout'.