Revitalizace Františkov
MVV Energie CZ a.s.
projekt revitalizace Františkov - mapa
Společnost MVV Energie CZ a.s. představila Statutárnímu městu Liberec v září 2011 kompletní a rozsáhlý projekt revitalizace teplárenské sítě v Liberci, jejímž cílem je snížení ztrát zkrácením parních rozvodů a nově zavedení moderní kogenerační výroby elektřiny a tepla.
 
Projekt revitalizace má celkem tři fáze.
 
V červnu 2012 zahájila Teplárna Liberec  realizaci první pilotní fáze projektu v části Františkov.
 
revitalizace Františkov
Cílem revitalizace Františkov je modernizace části systému zásobování teplem se zavedením moderní kogenerační výroby elektřiny a tepla.
 
Emise v celém Liberci přitom zůstanou nadále pod kontrolou a bude tak zabezpečen trvale udržitelný rozvoj města s ohledem na životní prostředí.
 
Webové stránky projektu Revitalizace Františkov s podrobnějšími informacemi o projektu ZDE
MVV Energie CZ a.s.
Kutvirtova 339/5
150 00 Praha 5
telefon: 272 113 113
e-mail: mvv@mvv.cz
 
www.mvv.cz
Chcete stránku vytisknout?
Skrýt před tiskem nějaké části stránky.
Vytisknout celou stránku tak, jak ji vidíte.
(tento box nebude vytištěn)
Úprava stránky před tiskem
Najeďte myší na nějaký obsah na stránce, zobrazí se červený obdélník. Kliknutím na něj obsah skryjete. Poté stiskněte tlačítko 'Vytisknout'.