Geotermální zdroj v Děčíně
MVV Energie CZ a.s.
Geotermální zdroj Děčín - mapa
Centrální zdroj tepla (CZT) pro pravobřežní část města Děčína představuje největší a ojedinělý projekt v České republice na využití geotermální vody.
 
Zkušební vrt byl proveden v roce 1998 a zdroj poté uveden do provozu v září 2002.

Společnost TERMO Děčín a.s. tak začala pro výrobu tepla využívat geotermální energii z vody o teplotě cca 30 °C z podzemního jezera, které se nachází pod Děčínem. Geotermální voda vyvěrá přirozeným tlakem z vrtu o hloubce 545 m a v technologii tepelných čerpadel se tepelný potenciál této geotermální vody využívá pro ohřátí otopné vody až na 72 °C. Při maximálním výkonu je vydatnost vrtu 54 l/s.

Technologie teplárny je dále doplněna o další tepelné zdroje, a to plynové kogenerační motory pro výrobu elektřiny a tepla a plynové horkovodní kotle, které se používají v případě potřeby vyššího tepelného výkonu teplárny.

Toto nové řešení CZT v Děčíně přináší především zlepšení životního prostředí jak pro město Děčín, CHKO Labské pískovce tak i nedaleký Národní park České Švýcarsko.

V roce 2012 v anketě organizované Teplárenským sdružením České republiky se geotermální teplárna v Děčíně stala podle hlasování odborných novinářů PROJEKTEM DESETILETÍ, v kategorii energetických odborníků se umístila na druhém místě.

 

Projekt:  Geotermální zdroj Děčín:
Lokalita realizace Statutární město Děčín
Délka realizační fáze projektu 4 roky
Dokončení projektu září 2002
Celkové investiční náklady 531 mil. Kč
Financování - navýšení základního kapitálu TERMO Děčín a.s. společností MVV Energie CZ
- dlouhodobým investičním úvěrem od HVB Bank Czech Republic
- částečně dotací Státního fondu životního prostředí a dotací dánské vlády
Části projektu vybudování centrálního kogeneračního zdroje, teplovodní sítě a předávacích stanic u připojených odběratelů tepla
Instalovaný výkon jednotlivých zařízení - tepelná čerpadla 2x 3,28 MWt
- kogenerační plynový motor 0,8 MWe/1,01 MWt
- kogenerační plynový motor 1,94 MWe/2,09 MWt
- plynové kotle 2x 16,5 MWt
 
Geotermální zdroj tepla - Děčín
Geotermální zdroj tepla - Děčín
MVV Energie CZ a.s.
Kutvirtova 339/5
150 00 Praha 5
telefon: 272 113 113
e-mail: mvv@mvv.cz
 
www.mvv.cz
Chcete stránku vytisknout?
Skrýt před tiskem nějaké části stránky.
Vytisknout celou stránku tak, jak ji vidíte.
(tento box nebude vytištěn)
Úprava stránky před tiskem
Najeďte myší na nějaký obsah na stránce, zobrazí se červený obdélník. Kliknutím na něj obsah skryjete. Poté stiskněte tlačítko 'Vytisknout'.