Geotermální zdroj
MVV Energie CZ a.s.
Možnosti využití geotermální energie jsou různorodé a mnohdy velmi omezené.
 
V teplárenství v České republice byl vůbec první projekt využití geotermální energie jako zdroje pro centrální zásobování teplem uveden do provozu v roce 2002 ve městě Děčín. Provozovatelem tohoto zařízení je TERMO Děčín a.s., člen skupiny MVV Energie CZ.
 
Město Litoměřice pracuje na projektu, který využije geotermální energii pro výrobu tepla a elektrické energie. Společnost ENERGIE Holding a.s. je jako vlastník zdroje a rozvodů centrálního zdroje tepla v Litoměřicích připravena na záměru výstavby nového geotermálního zdroje  s městem spolupracovat, což bylo v prosinci 2013 stvrzeno podpisem memoranda s městem Litoměřice.
MVV Energie CZ a.s.
Kutvirtova 339/5
150 00 Praha 5
telefon: 272 113 113
e-mail: mvv@mvv.cz
 
www.mvv.cz
Chcete stránku vytisknout?
Skrýt před tiskem nějaké části stránky.
Vytisknout celou stránku tak, jak ji vidíte.
(tento box nebude vytištěn)
Úprava stránky před tiskem
Najeďte myší na nějaký obsah na stránce, zobrazí se červený obdélník. Kliknutím na něj obsah skryjete. Poté stiskněte tlačítko 'Vytisknout'.