Kombinovaná výroba tepla a elektřiny
MVV Energie CZ a.s.
Odborníky i ve veřejných médiích používaná zkratka KVET (kombinovaná výroby elektřiny a tepla) bývá také označována zkráceným názvem kogenerace. Právě kombinovaná výroba elektřiny a tepla je nejefektivnějším způsobem využití paliv v energetice.
 
V instalovaných zařízeních tak při výrobě elektřiny vzniká odpadní teplo, které je dále dodáváno do sítě centrálního zásobování teplem.
 
Kogenerací je v mnohých případech ušetřeno více jak 20 % primárního paliva a jsou tak již při výrobě významně sníženy emise znečišťujících látek, především CO2 a SO2.
MVV Energie CZ a.s.
Kutvirtova 339/5
150 00 Praha 5
telefon: 272 113 113
e-mail: mvv@mvv.cz
 
www.mvv.cz
Chcete stránku vytisknout?
Skrýt před tiskem nějaké části stránky.
Vytisknout celou stránku tak, jak ji vidíte.
(tento box nebude vytištěn)
Úprava stránky před tiskem
Najeďte myší na nějaký obsah na stránce, zobrazí se červený obdélník. Kliknutím na něj obsah skryjete. Poté stiskněte tlačítko 'Vytisknout'.