Teplo
MVV Energie CZ a.s.
  • Kogenerace díky společné výrobě elektřiny a tepla šetří více než 20 % primárního paliva.
  • Díky kogeneraci využíváme i vzniklé teplo, které by v oddělené výrobě využito nebylo.
  • Díky rozsáhlým investicím vyrábíme dnes kogeneračně již více než 50 % z celkově vyrobeného tepla, které dále dodáváme našim zákazníkům.
  • Teplo vyrábíme z různých paliv (spalováním odpadu, biomasy, zemního plynu, topných olejů a uhlí) a kvalitou spalování, která je pod neustálou kontrolou, přispíváme k ochraně životního prostředí. Jako jediní k výrobě tepla v České republice využíváme také geotermální vodu.
  • Mnohé naše teplárenské soustavy jsou vícepalivové a paliva můžeme dle aktuální výhodné nabídky zajistit i na několik měsíců dopředu.
  • Výroba tepla v našich teplárnách je neustále kontrolována obsluhou i státními orgány. Naše teplo je pro naše zákazníky i obyvatele měst bezpečné.
Zjednodušené schéma výroby tepla
Zjednodušené schéma výroby tepla
 
 
MVV Energie CZ a.s. pro více informací doporučuje: www.naseteplo.cz
MVV Energie CZ a.s.
Kutvirtova 339/5
150 00 Praha 5
telefon: 272 113 113
e-mail: mvv@mvv.cz
 
www.mvv.cz
Chcete stránku vytisknout?
Skrýt před tiskem nějaké části stránky.
Vytisknout celou stránku tak, jak ji vidíte.
(tento box nebude vytištěn)
Úprava stránky před tiskem
Najeďte myší na nějaký obsah na stránce, zobrazí se červený obdélník. Kliknutím na něj obsah skryjete. Poté stiskněte tlačítko 'Vytisknout'.