Elektřina
MVV Energie CZ a.s.
  • Veškerou elektřinu vyrábíme pouze kogeneračně.
  • V devatenácti lokalitách jedenácti měst slouží ke společné výrobě elektřiny a tepla kogenerační motory či turbíny o celkovém výkonu 56,8 MWe.
  • Kogenerací je ušetřeno více jak 20 % primárního paliva a jsou tak již při výrobě významně sníženy emise znečišťujících látek, především CO2 a SO2.
  • Elektřina je v našich kogeneračních jednotkách vyráběna tím nejefektivnějším způsobem a palivo využito na maximum.  
  • Celková účinnost kombinované výroby elektřiny a tepla dosahuje přes 90 %, zatímco samostatná výroba elektřiny v kondenzačních elektrárnách má účinnost o desítky procent nižší.
  • Vyrobenou elektřinu z menší části spotřebujeme pro vlastní provoz, ale hlavní část dodáváme do veřejných distribučních sítí.
  • Díky rozsáhlým investicím přeměňujeme původní výtopny na teplárny a dále modernizujeme výrobu.
Zjednodušené schéma výroby tepla
Zjednodušené schéma výroby tepla
Vstup, výstup a využití
Vstup, výstup a využití
 
 
MVV Energie CZ a.s. pro více informací doporučuje: www.kombinovana-vyroba.cz
MVV Energie CZ a.s.
Kutvirtova 339/5
150 00 Praha 5
telefon: 272 113 113
e-mail: mvv@mvv.cz
 
www.mvv.cz
Chcete stránku vytisknout?
Skrýt před tiskem nějaké části stránky.
Vytisknout celou stránku tak, jak ji vidíte.
(tento box nebude vytištěn)
Úprava stránky před tiskem
Najeďte myší na nějaký obsah na stránce, zobrazí se červený obdélník. Kliknutím na něj obsah skryjete. Poté stiskněte tlačítko 'Vytisknout'.