Voda
MVV Energie CZ a.s.
  • Provozujeme jednotnou i oddílnou kanalizaci (splašková a dešťová kanalizace) a čistírnu odpadních vod. Zajišťujeme tak vypouštění vyčištěné vody zpět do recipientu (řeka Odra).
  • Odpadní vody čistíme pro domácnosti i další zákazníky. Naši zákazníci se nemusí starat o vlastní septiky, výstavbu či provoz čistíren odpadních vod.
  • Pitná voda, kterou dodáváme našim zákazníkům je zaručený zdroj pitné vody i v období sucha.
  • Naše pitná voda je pod nepřetržitou kontrolou kvality.
  • Pitná voda dodávaná našimi společnostmi je zaručený a také nejlevnější zdroj vody pro pití. Naši zákazníci tak nemusí vodu k pití nakupovat někde jinde.
Srovnání balená voda / vodovod
Srovnání balená voda / vodovod
 
 
MVV Energie CZ a.s. pro více informací doporučuje: http://voda.gov.cz/
MVV Energie CZ a.s.
Kutvirtova 339/5
150 00 Praha 5
telefon: 272 113 113
e-mail: mvv@mvv.cz
 
www.mvv.cz
Chcete stránku vytisknout?
Skrýt před tiskem nějaké části stránky.
Vytisknout celou stránku tak, jak ji vidíte.
(tento box nebude vytištěn)
Úprava stránky před tiskem
Najeďte myší na nějaký obsah na stránce, zobrazí se červený obdélník. Kliknutím na něj obsah skryjete. Poté stiskněte tlačítko 'Vytisknout'.