Energetické využití odpadu (EVO)
MVV Energie CZ a.s.
  • Odpad využíváme pro výrobu tepla a elektřiny, kterou dále zásobujeme domácnosti ve městě. Dochází tak ke snížení počtu lokálních topenišť, která jsou nejvýraznějším zdrojem dioxinů.
  • Oproti lokálním topeništím se ze zařízení pro energetické využití odpadu díky moderní technologii a vysoké teplotě spalování uvolní až 50 000krát méně dioxinů.
Srovnání emisí dioxinů
Srovnání emisí dioxinů
  • Energetickým využitím odpadu ušetříme každý rok 23 mil. m3 zemního plynu či 30 tisíc tun uhlí. Našim zákazníkům každý rok dodáme tisíce gigajoulů tepla a megawattů elektřiny a desítky tisíc tun stavebního materiálu a recyklovaných kovů.
  • Objem odpadů po jeho energetickém využití redukujeme na 1/10. Ročně vyrobíme přes 30 tisíc tun certifikované škváry pro stavební materiál a vytřídíme téměř dva tisíce tun železného šrotu, který se dále zpracovává v průmyslu.
  • Každý rok vyrobíme teplo pro roční potřebu 12 400 domácností a elektřinu pro roční potřebu 6 000 domácností.
  • Z odpadu ročně vytřídíme 100 tun toxických kovů, které převedeme na stabilní a nerozpustné formy a pod kontrolou předáváme na zabezpečené skládky. Eliminujeme tím kontaminaci podzemních vod i pro další generace.
  • Od roku 2012 úspěšně aplikujeme na náš stavební výrobek z popelovin Nařízení Evropského parlamentu č. 1907/2006, tzv. REACH a jsme tak jediným registrantem a držitelem registrace v Evropské unii. Nařízení REACH zajišťuje nezávadnost stavebního výrobku pro člověka a životní prostředí.
Schéma využití odpadu
Schéma využití odpadu
Energetické využití odpadu EVO
Energetické využití odpadu EVO
  • Díky moderní technologii čištění bezpečně plníme nejpřísnější emisní limity v České republice. Emisní limity jsou pro naše zařízení využívající odpad 5 až 50krát přísnější než pro jiné technologie.
Emisní limity v ČR
Emisní limity v ČR
 
 
MVV Energie CZ a.s. pro více informací doporučuje: www.odpadjeenergie.cz
MVV Energie CZ a.s.
Kutvirtova 339/5
150 00 Praha 5
telefon: 272 113 113
e-mail: mvv@mvv.cz
 
www.mvv.cz
Chcete stránku vytisknout?
Skrýt před tiskem nějaké části stránky.
Vytisknout celou stránku tak, jak ji vidíte.
(tento box nebude vytištěn)
Úprava stránky před tiskem
Najeďte myší na nějaký obsah na stránce, zobrazí se červený obdélník. Kliknutím na něj obsah skryjete. Poté stiskněte tlačítko 'Vytisknout'.