České dráhy - DKV Bohumín
MVV Energie CZ a.s.
Depo kolejových vozidel Bohumín je tvořeno komplexem budov a kolejového parku. V rámci projektu EPC, který MVV Energie CZ a.s. realizovala v roce 2005, došlo k zásadním změnám v oblasti vytápění.
 
 
Projekt úspory energie DKV Bohumín
Hlavní úsporná opatření byla:
  • Kompletní plynofikace areálu.
  • Náhrada parního vytápění teplovodním.
  • Použití sálavých zářičů v halách s vysokým stropem.
  • Modernizace systému řízení a regulace vytápění.

 

 

Smluvní rámec projektu:  
Odběratel České dráhy, a.s. – DKV Bohumín
Dodavatel MVV Energie CZ a.s.
Délka kontraktu 6 let (2005 – 2011)
Ekonomické parametry projektu:  
Původní náklady energie 19,225 mil. Kč/rok
Smluvně garantovaná úspora 8,333 mil. Kč/rok
Kumulovaná úspora za dobu projektu 50 mil. Kč
Skutečně dosažená úspora 92,1 mil. Kč
Celková investice klienta 19,69 mil. Kč
 
 
MVV Energie CZ a.s.
Kutvirtova 339/5
150 00 Praha 5
telefon: 272 113 113
e-mail: mvv@mvv.cz
 
www.mvv.cz
Chcete stránku vytisknout?
Skrýt před tiskem nějaké části stránky.
Vytisknout celou stránku tak, jak ji vidíte.
(tento box nebude vytištěn)
Úprava stránky před tiskem
Najeďte myší na nějaký obsah na stránce, zobrazí se červený obdélník. Kliknutím na něj obsah skryjete. Poté stiskněte tlačítko 'Vytisknout'.