České dráhy, DKV Olomouc
MVV Energie CZ a.s.
Projekt generální opravy vytápění a změny topného média v objektu DKV Olomouc byl realizován v roce 2006.
 
 
Projekt úspory energií DKV Olomouc
Hlavní úsporná opatření byla:
  • Změna systému vytápění z parního na teplovodní.
  • Osazení nové výměníkové stanice pára/voda.
  • Osazení nové objektové směšovací stanice.
  • Regulace otopného systému – individuální regulace DIRC. 
Smluvní rámec projektu:  
Odběratel České dráhy, a.s. – DKV Olomouc
Dodavatel MVV Energie CZ a.s.
Délka kontraktu 10 let (2007 – 2017)
Ekonomické parametry projektu:  
Původní náklady na energie 7,346 mil. Kč/rok
Smluvně garantovaná úspora 2,983 mil. Kč/rok
Kumulovaná úspora za dobu projektu 29,83 mil. Kč
Celková investice klienta 23,466 mil. Kč

 

 
 
MVV Energie CZ a.s.
Kutvirtova 339/5
150 00 Praha 5
telefon: 272 113 113
e-mail: mvv@mvv.cz
 
www.mvv.cz
Chcete stránku vytisknout?
Skrýt před tiskem nějaké části stránky.
Vytisknout celou stránku tak, jak ji vidíte.
(tento box nebude vytištěn)
Úprava stránky před tiskem
Najeďte myší na nějaký obsah na stránce, zobrazí se červený obdélník. Kliknutím na něj obsah skryjete. Poté stiskněte tlačítko 'Vytisknout'.