ENERGIE Holding a.s.
MVV Energie CZ a.s.
ENERGIE Holding a.s.

Kutvirtova 339/5, 150 00 Praha 5

IČO: 27594301
DIČ: CZ27594301

www.enh.mvv.cz


Odběratelům poskytujeme tyto služby:

Teplo
ENERGIE Holding a.s.

Naši zákazníci

Společnost ENERGIE Holding a.s. dodává teplo převážně domácnostem a terciární sféře ve městech Litoměřice, LounyMimoň. Společnost je také výrobcem elektrické energie v Mimoni.

 

Použité palivo k výrobě

Výroba tepelné energie je v LitoměřicíchMimoni zajištěna spalováním hnědého uhlí.
 
Lounech je výroba tepelné energie zajištěna spalováním zemního plynu.
 
ENERGIE Holding a.s.

Investice

Významnou investiční akcí loňského roku v lokalitě CZT Litoměřice byla kompletní rekonstrukce mechanických odlučovačů popílku, instalovaných na výstupech kotlů K2 a K5, čímž došlo ke zvýšení účinnosti zdroje.

Další významnou investicí na snížení nákladů přinesla také automatizace provozu CZT Louny, kterou společnost v hospodářském roce 2017–2018 rozšířila o možnost přenosu údajů o spotřebě z blokových kotelen na dispečink CZT Louny.

Ve všech třech lokalitách dále ENERGIE Holding pokračovala s výměnou měřičů tepla s možností dálkového radiového odečtu, díky kterému už nebude nutné vstupovat do vytápěných objektů za účelem měření.

 

Události

ENERGIE Holding podpořila svým jednáním městské slavnosti v Mimoni a oddíl ledního hokeje v Litoměřicích. Dále se opět podílela na organizaci významné sportovní události evropského poháru handicapovaných sportovců v Lounech, která do Loun zamířila již po šestnácté. Pro zákazníky z řad bytových družstev a společenství vlastníků bytových jednotek připravila společnost praktického rádce, jak efektivně vytápět dům.

 

Vlastnická struktura společnosti

  • MVV Energie CZ a.s. – 100 % 

Orgány společnosti

Představenstvo  
Ing. Libor Štěpán předseda představenstva
Bc. Libor Hrnčiřík místopředseda představenstva
Dozorčí rada
 
Jörg Lüdorf předseda dozorčí rady
Ing. Jaroslav Pantůček člen dozorčí rady
 
MVV Energie CZ a.s.
Kutvirtova 339/5
150 00 Praha 5
telefon: 272 113 113
e-mail: mvv@mvv.cz
 
www.mvv.cz
Chcete stránku vytisknout?
Skrýt před tiskem nějaké části stránky.
Vytisknout celou stránku tak, jak ji vidíte.
(tento box nebude vytištěn)
Úprava stránky před tiskem
Najeďte myší na nějaký obsah na stránce, zobrazí se červený obdélník. Kliknutím na něj obsah skryjete. Poté stiskněte tlačítko 'Vytisknout'.