Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
MVV Energie CZ a.s.
V roce 2011 a 2012 realizovala společnost MVV Energie CZ a.s. projekt EPC na 16 objektech univerzity.
 
 
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
Objekty:
 • přírodovědecké fakulty
 • pedagogické fakulty
 • koleje a menzy
 • zdravotně sociální fakulty
 • zemědělské fakulty
 • ekonomické fakulty
 • rektorátu

 

Hlavní úsporná opatření:
 • Kompletní rekonstrukce systémů MaR pro vytápění a VZT na jednotlivých objektech.
 • Doplnění kotelen o kondenzační kotle s vyšší účinností.
 • Instalace elektronicky řízených termostatických hlavic pro individuální nastavení teplot v místnostech (tzv. IRC).
 • Výměna původního osvětlení za nové energeticky úspornější.
 • Instalace úsporných sprchových hlavic a regulátorů průtoku.
 • Zavedení čtyřstupňového řízení topných systémů na úrovni:
  • lokálního ovládání
  • dálkového řízení na úrovni jednotlivých fakult
  • centrálního dispečinku na rektorátu univerzity
  • dálkového dohledu z MVV Energie CZ a.s.
 
Smluvní rámec projektu:  
Odběratel Jihočeská univerzita v ČB
Dodavatel MVV Energie CZ a.s.
Délka kontraktu 8 let (05/2012 – 04/2020)
Ekonomické parametry projektu:  
Původní náklady na energie 34,117 mil. Kč/rok
Smluvně garantovaná úspora 4,03 mil. Kč/rok
Kumulovaná úspora za dobu projektu 32,24 mil. Kč
Celková investice klienta 12,5 mil. Kč
 
MVV Energie CZ a.s.
Kutvirtova 339/5
150 00 Praha 5
telefon: 272 113 113
e-mail: mvv@mvv.cz
 
www.mvv.cz
Chcete stránku vytisknout?
Skrýt před tiskem nějaké části stránky.
Vytisknout celou stránku tak, jak ji vidíte.
(tento box nebude vytištěn)
Úprava stránky před tiskem
Najeďte myší na nějaký obsah na stránce, zobrazí se červený obdélník. Kliknutím na něj obsah skryjete. Poté stiskněte tlačítko 'Vytisknout'.