Městské objekty a veřejné osvětlení v Holicích
MVV Energie CZ a.s.
V roce 2013 vypsala radnice města Holice v Pardubickém kraji soutěž na dodavatele projektu EPC, který měl navrhnout a zrealizovat úsporná opatření na celkem 7 městských objektech a soustavě veřejného osvětlení.
 
 
Veřejné osvětlení Holice
Objekty:
 • kulturní dům
 • 3 základní školy
 • 3 mateřské školy
 • veřejné osvětlení

 

Hlavní úsporná opatření:
 • Rekonstrukce zdrojů tepla.
 • Instalace individuálního řízení teplot v místnostech.
 • Rekonstrukce strojoven tepla a VZT.
 • Nový systém MaR s možností dálkového dohledu.
 • Výměna svítidel ve vybraných místnostech.
 • Instalace úsporné sanitární techniky.
 • Aktivní energetický management.

 

Tento projekt je zajímavý nejen svou komplexností z pohledu zapojení úsporných opatření v objektech a veřejném osvětlení, ale také díky pro­pojení s dotačními tituly OPŽP. Vedle projektu EPC byly z dotačního titulu OPŽP realizována úsporná opatření stavebního charakteru na 4 objektech (zateplení, výměna oken, instalace nových zdrojů tepla – plynových tepel­ných čerpadel). Právě kombinace EPC a stavebních opatření přináší městu maximální možnou úsporu energií.

Přibližně polovina investice byla vynaložena na výměnu zhruba tisíce kusů svítidel veřejného osvětlení. Společnost MVV Energie CZ a.s. instalovala moderní LED svítidla s integrovanou regulací intenzity osvětlení. Nová světla výrazně zmodernizovala noční osvětlení města, snížila světelný smog ve městě a hlavně pomohla snížit původní spotřebu elektrické ener­gie na veřejné osvětlení na zhruba 40 % původních hodnot, jak ukazuje graf níže.

Snížení spotřeby elektrické energie na veřejné osvětlení v Holicích metodou EPC
 
Smluvní rámec projektu:  
Odběratel Město Holice
Dodavatel MVV Energie CZ a.s.
Délka kontraktu 10 let (10/2014 – 9/2024)
Ekonomické parametry projektu:  
Původní náklady na energie 4,931 mil. Kč/rok
Smluvně garantovaná úspora 2,897 mil. Kč/rok
Kumulovaná úspora za dobu projektu 28,976 mil. Kč
Celková investice klienta 16,9 mil. Kč
 
MVV Energie CZ a.s.
Kutvirtova 339/5
150 00 Praha 5
telefon: 272 113 113
e-mail: mvv@mvv.cz
 
www.mvv.cz
Chcete stránku vytisknout?
Skrýt před tiskem nějaké části stránky.
Vytisknout celou stránku tak, jak ji vidíte.
(tento box nebude vytištěn)
Úprava stránky před tiskem
Najeďte myší na nějaký obsah na stránce, zobrazí se červený obdélník. Kliknutím na něj obsah skryjete. Poté stiskněte tlačítko 'Vytisknout'.