Sídlo Správy majetku odborových svazů kultury (SMOSK) v Praze – I. a II. etapa
MVV Energie CZ a.s.
Společnost MVV Energie CZ a.s. zmodernizovala v roce 2010 plynovou kotelnu a tím docílila pro klienta výrazných úspor na nákladech za plyn. Díky dobrým výsledkům první etapy projektu se klient v roce 2014 rozhodl využít metodu EPC i pro druhou etapu, ve které došlo ke kompletní obměně technologie plynové kotelny.
 
EPC SMOSK - Sídlo Správy majetku odborových svazů kultury
Hlavní úsporná opatření:
  • Náhrada původních kotlů za nové moderní kondenzační kotle DeDietrich.
  • Instalace malého kondenzačního kotle pro zajištění letního provozu.
  • Úpravy strojní části přípravy TUV.
  • Rekonstrukce systému MaR s možností dálkového dohledu.
 
Smluvní rámec projektu:  
Odběratel Správa majetku odborových svazů kultury
Dodavatel MVV Energie CZ a.s.
Délka kontraktu 11 let (2011 – 2021)
Ekonomické parametry projektu:  
Původní náklady na energie 2,479 mil. Kč/rok
Smluvně garantovaná úspora 667 tis. Kč/rok
Kumulovaná úspora za dobu projektu 6,416 mil. Kč
Celková investice klienta 4,741 mil. Kč
 
MVV Energie CZ a.s.
Kutvirtova 339/5
150 00 Praha 5
telefon: 272 113 113
e-mail: mvv@mvv.cz
 
www.mvv.cz
Chcete stránku vytisknout?
Skrýt před tiskem nějaké části stránky.
Vytisknout celou stránku tak, jak ji vidíte.
(tento box nebude vytištěn)
Úprava stránky před tiskem
Najeďte myší na nějaký obsah na stránce, zobrazí se červený obdélník. Kliknutím na něj obsah skryjete. Poté stiskněte tlačítko 'Vytisknout'.