Statutární město Opava
MVV Energie CZ a.s.
Společnost MVV Energie CZ a.s. jako lídr sdružení „MVV a EVČ pro projekt EPC Opava" realizovala v roce 2014 projekt pro celkem 10 objektů města Opava.
 
EPC Opava zimní stadion
Objekty:
 • 3 základní školy
 • 5 mateřských škol
 • zimní stadion
 • městské lázně

 

 

Významným opatřením je úplná změna zdroje tepla městských lázní. Původní parní kotelna byla demontována a objekt byl připojen na blízkou kotelnu místního dodavatele tepla OPATHERM a.s. Tím se podařilo snížit emise v centru města (zastaralý zdroj s neefektivní účinností byl vyřazen). Navíc – zejména díky tomuto propoji, jenž zainvestovala společnost OPATHERM a.s. – nebylo nutné vybudovat novou plynovou kotelnu. Město Opava tak výrazně ušetřilo.

Hlavní úsporná opatření:
 • Instalace tepelného čerpadla využívající odpadní teplo kompresorů zimního stadionu.
 • Propojení topné větve tepelného čerpadla s vedlejším objektem lázní pro ohřev
  bazénové vody.
 • Komplexní rekonstrukce VZT jednotek v městských lázních. Úpravy na strojních částech topných soustav.
 • Aplikace technologie pro využití odpadního tepla z odpouštěné vody ze sprch a dětského bazénu.
 • Instalace elektronicky řízených termostatických hlavic pro individuální nastavení teplot v místnostech (tzv. IRC) objektů škol.
 • Rekonstrukce plynových kotelen a předávacích stanic.
 • Výměna svítidel ve vybraných objektech.
 • Nový systém MaR s možností dálkového dohledu.
 • Aktivní energetický management.

 

Dodatečné úsporná opatření:
 • Nové LED osvětlení s možností regulace ledové plochy zimního stadionu a městského bazénu.

 
Smluvní rámec projektu:  
Odběratel Statutární město Opava
Dodavatel Sdružení MVV Energie CZ a.s. + EVČ s.r.o.
Délka kontraktu 10 let (2015 - 2024)
Ekonomické parametry projektu:  
Původní náklady na energie 15,350 mil. Kč/rok
Smluvně garantovaná úspora 4,891 mil. Kč/rok
Kumulovaná úspora za dobu projektu 48,909 mil. Kč
Celková investice klienta 32,92 mil. Kč
 
MVV Energie CZ a.s.
Kutvirtova 339/5
150 00 Praha 5
telefon: 272 113 113
e-mail: mvv@mvv.cz
 
www.mvv.cz
Chcete stránku vytisknout?
Skrýt před tiskem nějaké části stránky.
Vytisknout celou stránku tak, jak ji vidíte.
(tento box nebude vytištěn)
Úprava stránky před tiskem
Najeďte myší na nějaký obsah na stránce, zobrazí se červený obdélník. Kliknutím na něj obsah skryjete. Poté stiskněte tlačítko 'Vytisknout'.