Město Písek – II. etapa
MVV Energie CZ a.s.
Město Písek se po pozitivních zkušenostech s metodou EPC na svých školách rozhodlo vyhlásit veřejnou zakázku na dodavatele EPC projektu i pro své další městské objekty. Tuto soutěž v roce 2014 vyhrála společnost MVV Energie CZ a.s. a na přelomu let 2014 a 2015 realizovala úsporná opatření.
 
Město Písek - II. etapa
Objekty:
 • radnice
 • zimní stadion
 • kulturní dům
 • kino Portyč
 • divadlo Fráni Šrámka
 • sladovna

 

Hlavní úsporná opatření:
 • Modernizace plynových kotelen a předávacích stanic.
 • Instalace individuálního řízení teplot v místnostech.
 • Nový systém MaR s možností dálkového dohledu.
 • Výměna svítidel ve vybraných místnostech a nad ledovou plochou.
 • Aktivní energetický management.

 

 
Smluvní rámec projektu:  
Odběratel Město Písek
Dodavatel MVV Energie CZ a.s.
Délka kontraktu 10 let (05/2015 - 04/2024)
Ekonomické parametry projektu:  
Původní náklady na energie 6,586 mil. Kč/rok
Smluvně garantovaná úspora 1,443 mil. Kč/rok
Kumulovaná úspora za dobu projektu 14,43 mil. Kč
Celková investice klienta 8,64 mil. Kč
 
MVV Energie CZ a.s.
Kutvirtova 339/5
150 00 Praha 5
telefon: 272 113 113
e-mail: mvv@mvv.cz
 
www.mvv.cz
Chcete stránku vytisknout?
Skrýt před tiskem nějaké části stránky.
Vytisknout celou stránku tak, jak ji vidíte.
(tento box nebude vytištěn)
Úprava stránky před tiskem
Najeďte myší na nějaký obsah na stránce, zobrazí se červený obdélník. Kliknutím na něj obsah skryjete. Poté stiskněte tlačítko 'Vytisknout'.