Domovská stránka > Kontakty > Mateřská společnost

Mateřská společnost

MVV Energie AG

Luisenring 49, 68159 Mannheim
Spolková republika Německo
 
telefon: +49 621 2903199 (odd. Korporátní komunikace)
 
 
 
MVV je se svými téměř 6000 zaměstnanci a obratem ve výši 4 miliard eur jednou z předních německých energetických společností. Naše činnost se zaměřuje na poskytování spolehlivého, ekonomického a ekologického zásobování energií průmyslovým a komerčním subjektům a našim domácnostem. Jejich individuální potřeby a očekávání nás motivují k rozvoji inovativních produktů a obchodních modelů. Pokrýváme zde všechny etapy energetického hodnotového řetězce - od výroby energie, obchodování s energií, její distribuce, až po provozování distribučních soustav, prodej energie a podnikání v oblasti úspor energie a energetických služeb.

Naše firemní strategie si důsledně zakládá na rozšiřování obnovitelných energií, posilování energetické účinnosti, dalším rozšiřování kombinované výroby tepla a elektřiny a na dálkovém vytápění šetrném k životnímu prostředí. Rovněž investujeme do svých budoucích sítí a modernizuje své výrobní zdroje. Ve všech svých činnostech můžeme počítat s vyspělými kompetencemi a odbornými znalostmi svých zaměstnanců, kteří si mohou užívat stability a atraktivity svých pracovních míst i v budoucnu.

 

MVV Energie AG
Tento web používá pro přizpůsobení obsahu webu a sledování návštěvnosti soubory cookies. Používáním tohoto webu souhlasíte s ukládáním a používáním souborů cookies. Více informací