Domovská stránka > Naše služby > Energetické využití odpadu (EVO)

Energetické využití odpadu (EVO)

V Libereckém kraji provozujeme zařízení na energetické využití odpadu. Každý rok tak komunální odpad, který by jinak skončil na skládkách, přeměníme na teplo a elektřinu pro tisíce domácností. Tím současně eliminujeme kontaminaci podzemních vod, půdy a ovzduší v regionu.

MVV energetické využití odpadů

Odpad využíváme pro výrobu tepla a elektřiny, kterou dále zásobujeme domácnosti ve městě. Dochází tak ke snížení počtu lokálních topenišť, která jsou nejvýraznějším zdrojem dioxinů.

Oproti lokálním topeništím se ze zařízení pro energetické využití odpadu díky moderní technologii a vysoké teplotě spalování uvolní až 50 000krát méně dioxinů.

  • Energetickým využitím odpadu ušetříme každý rok 23 mil. m3 zemního plynu či 30 tisíc tun uhlí. Našim zákazníkům každý rok dodáme tisíce gigajoulů tepla a megawattů elektřiny a desítky tisíc tun stavebního materiálu a recyklovaných kovů.
  • Objem odpadů po jeho energetickém využití redukujeme na 1/10. Ročně vyrobíme přes 30 tisíc tun certifikované škváry pro stavební materiál a vytřídíme téměř dva tisíce tun železného šrotu, který se dále zpracovává v průmyslu.
  • Každý rok vyrobíme teplo pro roční potřebu 12 400 domácností a elektřinu pro roční potřebu 6 000 domácností.
  • Z odpadu ročně vytřídíme 100 tun toxických kovů, které převedeme na stabilní a nerozpustné formy a pod kontrolou předáváme na zabezpečené skládky. Eliminujeme tím kontaminaci podzemních vod i pro další generace.
  • Od roku 2012 úspěšně aplikujeme na náš stavební výrobek z popelovin Nařízení Evropského parlamentu č. 1907/2006, tzv. REACH a jsme tak jediným registrantem a držitelem registrace v Evropské unii. Nařízení REACH zajišťuje nezávadnost stavebního výrobku pro člověka a životní prostředí.
Schéma využití odpadu
Schéma využití odpadu
Energetické využití odpadu EVO
Energetické využití odpadu EVO
  • Díky moderní technologii čištění bezpečně plníme nejpřísnější emisní limity v České republice. Emisní limity jsou pro naše zařízení využívající odpad 5 až 50krát přísnější než pro jiné technologie.
 
 
MVV Energie CZ a.s. pro více informací doporučuje: www.odpadjeenergie.cz
Tento web používá pro přizpůsobení obsahu webu a sledování návštěvnosti soubory cookies. Používáním tohoto webu souhlasíte s ukládáním a používáním souborů cookies. Více informací