Homepage > Our services > Combined heat and power generation > Re-powering of the Source in CTZ s.r.o. > V Uherském Hradišti pokračují práce výstavbou nového parního kotle

V Uherském Hradišti pokračují práce výstavbou nového parního kotle

Pokračující práce v Uherském Hradišti
U projektu Posílení zdrojové části společnosti CTZ s.r.o. pokračují práce na novém kotli a byla započata montáž zařízení pro instalaci turbogenerátoru.
 
U kotle K4 o výkonu 8MWt  pokračuje montáž tlakových částí, jeho vzduchovodů a kouřových cest. Byla dokončena instalace vlastního tělesa spalinového filtru.
 
U turbogenerátoru o výkonu 1 MWe byla dokončena montáž ocelového skeletu strojovny a střechy strojovny turbogenerátoru, v současné době je prováděno vyzdívání stěn strojovny.
 
U dodavatele turbogenerátoru jsou vyrobeny jednotlivé díly turbogenerátoru a tyto budou následně kompletovány. Předpoklad usazení turbogenerátoru je datován na měsíc únor 2009.
 
U ostatní doprovodných části je nejvýznamnější v současné době osazení trafostanice a její následná kolaudace pro zahájení jejího zkušebního provozu.
 
Ing. Pavel Konečný, jednatel CTZ s.r.o.
This website uses cookies to customise web content and monitor traffic. By using this website you consent to our use of these cookies. More information