Homepage > Press centre > News > TERMIZO promění ekologickou hrozbu v teplo a elektřinu pro Liberečany

TERMIZO promění ekologickou hrozbu v teplo a elektřinu pro Liberečany

TERMIZO a.s. bude v lokalitě Arnoltice-Bulovka na Liberecku likvidovat skládku odpadů, které pocházejí z účelového nelegálního podnikání. Jedná se zejména o směsné plasty a textil v množství cca 9 tisíc tun, které sem byly navezeny v minulosti, a část odpadu se přisuzuje původem Německu. Německý kompetentní úřad pro řešení nelegálních přeprav odpadů SAA Sonderabfallagentur Baden-Württemberg GmbH vypsal na likvidaci odpadu tendr, který vyhrála společnost Termizo, součást koncernu MVV Energie CZ ve spolupráci s německou sesterskou společností MVV Umwelt.

Skupina MVV se zabývá energetickým využitím odpadu v České republice, Německu a Velké Británii a má s využitím kombinované výroby elektřiny a tepla využívající odpad bohaté technologické a provozní zkušenosti. Od července 2011 je členem české skupiny MVV Energie CZ také společnost TERMIZO a.s.

Podle Ing. Bernáta, předsedy představenstva společnosti TERMIZO, bude z nelegální skládky vyrobeno přibližně 520 MWh elektřiny, což je množství odpovídající roční spotřebě 120 domácností, a 34 000 GJ tepla, což odpovídá roční spotřebě 700 domácností. TERMIZO bude i nadále poskytovat služby zejména pro potřeby regionu.

TERMIZO a.s. se zabývá energetickým využitím komunálního odpadu a jeho využíváním pro výrobu tepla a elektřiny pro domácnosti i firmy v Liberci již od roku 1999. Zařízení společnosti TERMIZO jsou technologicky propojena s Teplárnou Liberec, a.s., kterou ze 70 % vlastní MVV Energie CZ a.s. Členem skupiny MVV Energie CZ je společnost TERMIZO a.s. od července 2011.

Energetickou skupinu MVV Energie CZ tvoří patnáct dceřiných společností a působí v patnácti městech České republiky, především na Moravě, v severních Čechách a na Vysočině. Ekologická nezávadnost, šetrnost k životnímu prostředí a zamezení plýtvání pomocí užívání nejmodernějších technologií naplňují firemní motto „Zodpovědná energie". Tři hlavní pilíře strategie jsou výroba a distribuce tepelné energie, kombinovaná (kogenerační) vysokoúčinná výroba elektrické energie a energetické využití odpadu.

 
Tisková zpráva společnosti TERMIZO a.s., vydáno dne 9. 1. 2014
This website uses cookies to customise web content and monitor traffic. By using this website you consent to our use of these cookies. More information