Homepage > Press centre > Press releases > Archive 2015 > Teplo z odpadů je strategickou výhodou Liberce

Teplo z odpadů je strategickou výhodou Liberce

Vedení města podporuje energetické využívání odpadů pro zásobování Liberce teplem i v budoucnosti. Tento koncept bude základem pro tvorbu nové energetické koncepce. Na podzim akcionáři zveřejní vybranou variantu technického rozvoje, která bude směřovat k dlouhodobému snížení ceny tepla.

O energetické využívání odpadů se dnes snaží několik českých měst. Chtějí tak získat strategickou nezávislost na palivech. Termizo společně s libereckou teplárnou zaručují bezpečné dodávky tepla už více než patnáct let. „Dlouhodobě vyřešené odpadové hospodářství společně s využitím takto vyrobeného tepla by měly být jednou z priorit pro současné vedení města. Zachování tohoto konceptu bude základem vybraného technického řešení centrálního zásobování teplem," upřesnil Filip Galnor, který se v představenstvu věnuje dotačním příležitostem.

Součástí územního plánu je energetická koncepce města, která určuje pravidla způsobu vytápění v jednotlivých lokalitách Liberce. „Nově navržený harmonogram počítá se schválením nového územního plánu v červnu 2017. Jedním z důvodu prodloužení jeho tvorby bylo i chybějící koncepční řešení centrálního vytápění," dodal Ondřej Petrovský ke své roli v představenstvu.

Představenstvo Teplárny v současné době intenzivně pracuje na nových variantách budoucího technického řešení centrálního zásobování teplem, které jsou v souladu s moderními trendy energetiky. Podle bývalého člena představenstva SBD Sever Petra Šourka vedení společnosti důsledně směřuje k představení nejvhodnějšího řešení pro město Liberec a jeho obyvatele. Zpracovávají se varianty, které kombinují úpravy současného zdroje tepla, náhradu parovodů horkovody i výstavbu kogeneračních jednotek.

Prověřované způsoby řešení zohledňují aktuální požadavky trhu a nabízejí různé možnosti obnovy parovodní sítě, která byla původně určena pro zásobování průmyslových podniků technologickou párou. „Dnes je poptávka po páře výrazně menší a přes 40 kilometrů provozovaných parovodů nám neumožňuje optimální dodávku tepla po celém městě. Proto také zvažujeme velikost budoucí soustavy, další technická opatření na snižování ztrát a řešení pro koncové části jednotlivých větví," upřesnil člen představenstva za techniku a provoz Vladimír Pitín.

Vybraná varianta musí mít ekonomický smysl a musí zohledňovat veškeré souvislosti, které budou spojené s její realizací. Akcionáři zveřejní návrhy střednědobých řešení směřujících k dlouhodobému snížení ceny tepla nejpozději na podzim tohoto roku.

Teplárna Liberec zásobuje více než šestnáct tisíc libereckých domácností, desítku průmyslových areálů a 130 odběratelů z terciární sféry. Centrální zásobování teplem zajišťuje dodávky tepelné energie ve městě už od roku 1976. Do skupiny MVV Energie CZ patří Teplárna Liberec od roku 2007. Pro výrobu tepla používá v posledních letech téměř výhradně zemní plyn a energii vyrobenou v přilehlém zařízení na energetické využití odpadů – Termizo. Výrazně tak přispívá k zachování zdravého životního prostředí.

Energetickou skupinu MVV Energie CZ tvoří patnáct dceřiných společností s působností v patnácti městech České republiky, především na Moravě, v severních Čechách a na Vysočině. Ekologická nezávadnost, šetrnost k životnímu prostředí a zamezení plýtvání pomocí užívání nejmodernějších technologií naplňují firemní motto „Zodpovědná energie". Tři hlavní pilíře strategie jsou výroba a distribuce tepelné energie, kombinovaná (kogenerační) vysokoúčinná výroba elektrické energie a energetické využití odpadu.

 
Tisková zpráva společnosti Teplárna Liberec, a.s., vydáno dne 17. 3. 2015
This website uses cookies to customise web content and monitor traffic. By using this website you consent to our use of these cookies. More information