Homepage > Press centre > News > Teplárny po opadnutí velké vody hned obnovují dodávky tepla

Teplárny po opadnutí velké vody hned obnovují dodávky tepla

Ihned po opadnutí vody začaly teplárny v městech zasažených povodní pracovat na obnovení zásobování teplem a teplou vodou. Vzhledem k vývoji počasí (místy opět prší, na tuto roční dobu je také opravdu velmi chladno) se stává obnovení dodávek tepla a teplé vody prioritou.
 
MVV enservis a.s. zajišťovala od roku 2006 údržbu pro několik společností skupiny MVV a realizaci investičních projektů. Analýzy prokázaly, že vlivem změn okolního prostředí přestala být společnost pro skupinu přínosná. Jako nejvýhodnější varianta byl vyhodnocen převod údržby zpět na společnosti skupiny.
Společně s tímto zpětným převodem byla převedena i majoritní část zaměstnanců společnosti MVV enservis a.s., došlo tak k zachování většiny pracovních míst. Na pozici likvidátora byl k 11. 10. 2013 jediným akcionářem jmenován stávající jediný člen představenstva Ing. Jan Petránek.
 

Teplárenské sdružení České republiky

je zájmovým sdružením právnických osob podnikajících v teplárenství. Bylo založeno v roce 1991 se záměrem podpořit dálkové zásobování teplem. Vedle výrobců a distributorů dálkového tepla jsou jeho členy rovněž vysoké školy a organizace, jejichž činnost je svázána s dálkovým zásobováním teplem. Členové Sdružení zásobují teplem dálkově přes 1,1 milionu domácností, v nichž žije přes 3 miliony obyvatel.
 
Teplo dodávají i průmyslovým podnikům, ale také školám, nemocnicím, úřadům a další odběratelům.
 
Tisková zpráva Teplárenského sdružení, vydáno dne 5. 6. 2013
 
Více informací najdete na stránkách www.tscr.cz 
This website uses cookies to customise web content and monitor traffic. By using this website you consent to our use of these cookies. More information