Homepage > Press centre > News > Teplárny odstavují zatopené parovody a chystají se na obnovu dodávek tepla

Teplárny odstavují zatopené parovody a chystají se na obnovu dodávek tepla

Teplárny se snaží udržet dodávky tepla a teplé vody do povodněmi postižených lokalit co nejdéle. Bohužel, zcela zatopené parovody nelze z bezpečnostních důvodů udržet i nadále v provozu. Lépe na tom jsou horkovody uložené v kanálech a nejlépe předizolované teplovody zakopané v zemi. Dodávky tepla většina tepláren obnoví okamžitě, jakmile voda opadne a podaří se kanály odvodnit a zkontrolovat všechna provozní zařízení.

„V Českých Budějovicích byly pro poruchu v důsledku zatopení odstaveny oba parovody, které zásobovaly teplem Centrální předávací stanice 1. Znamená to, že celý levý břeh řeky Vltavy (tedy tři největší českobudějovická sídliště – Máj, Vltava a Šumava) jsou bez tepla a teplé vody,“ potvrdil dopoledne mediální zástupce Teplárny České Budějovice Zdeněk Zuntych.

V Teplárně Tábor došlo o víkendu k zaplavení části technologie přívalovou vlnou z okolních luk a polí v důsledku dešťů a nedostatečné kapacity kanalizace. Provoz zdroje byl udržen díky obětavostí zaměstnanců a hasičských sborů, které pomohly s čerpáním spodní vody. Došlo k odstavení zaplavených parovodů. Z větší části již byly problémy odstraněny s výjimkou parovodu Východ, který zásobuje teplem sídliště nad Lužnicí. Tam vlivem trvalých přívalů spodní vody není možné parovod v zaplaveném stavu provozovat a přerušení trvá i v pondělí. Odčerpávání vody pokračuje ale přítok také.

V Písku částečně zatopil parovod Mehelnický potok. Dodávku tepla to však nenarušilo. Pokud však během dne stoupne k parovodu i hladina Otavy, bude muset být po zatopení odstaven. Jak však potvrdil Ing. František Meloun, zástupce ředitele Teplárny Písek pro provoz: „Jakmile voda opadne a parovod odvodníme, můžeme okamžitě začít dodávat teplo. Zkušenosti s tím už máme z povodní v roce 2002.“ V sousedních Strakonicích si teplárna oddechla. Zvýšenou hladinou spodní vody byly ráno zatopené jen dvě šachty, jinak je klid. Ten panuje i v Plzni, kde zatím neměli s velkou vodou problémy. 

V Praze i přes problémy způsobené záplavami především v dopravě, pokračuje Pražská teplárenská v dodávkách tepelné energie pro přípravu teplé vody a vytápění na celém území hlavního města. V některých níže položených oblastech, zejména na Invalidovně, v Libni, na Palmovce a v Holešovicích však může docházet k přerušení dodávek tepla z jednotlivých předávacích stanic. Na vině je jejich zaplavení, jak vodou z Vltavy, tak zvýšenou hladinou spodní vody, nebo přerušení dodávek elektrické energie. Podobné problémy přinesl i rozvodněný Botič v Michli.

Zastaveny byly dodávky tepla z Elektrárny Poříčí u Trutnova do Svobody nad Úpou, pro Horní Maršov a Janské Lázně, kde byl zprovozněn náhradní zdroj. Na odstávce mají vinu i rozvodněné horské potoky. Čerstvě zrekonstruovanou teplovodní síť ve Dvoře Králové nad Labem zachránila nádrž Les Království, která leží jen několik kilometrů výše na toku Labe a hlavní povodňovou vlnu zadržela.

Na povodňovou vlnu se připravují s obavami teplárny ve městech na dolním toku Labe. Ve Štětí se zatím daří vodu odčerpávat, ale i při zaplavení teplovodů bude společnost RATE v dodávce tepla pokračovat. Velká voda by postupně měla zasáhnout i sítě v dalších městech na dolním Labi. V Děčíně se společnost TERMO Děčín rozhodla přerušit dodávku tepla do evakuovaných částí. Navíc tu mají čas odmontovat a odvézt do bezpečí citlivá zařízení z objektových předávacích stanic. Tím se sníží případné škody a urychlí to i následné obnovení dodávek tepla.

„Teplárny postižené povodní se snaží dodávku tepla a teplé vody udržet co nejdéle. V případě vynucených odstávek se budou dodávku tepla snažit obnovit co nejdříve, jakmile voda opadne,“ shrnuje ředitel Teplárenského sdružení ČR Martin Hájek. Veřejnost bude o dalším průběhu či obnově vytápění a dodávek teplé vody v jednotlivých městech informována regionálními médii a na webech a dispečincích jednotlivých tepláren.

Teplárenské sdružení České republiky

je zájmovým sdružením právnických osob podnikajících v teplárenství. Bylo založeno v roce 1991 se záměrem podpořit dálkové zásobování teplem. Vedle výrobců a distributorů dálkového tepla jsou jeho členy rovněž vysoké školy a organizace, jejichž činnost je svázána s dálkovým zásobováním teplem. Členové Sdružení zásobují teplem dálkově přes 1,1 milionu domácností, v nichž žije přes 3 miliony obyvatel. Teplo dodávají i průmyslovým podnikům, ale také školám, nemocnicím, úřadům a další odběratelům.

Tisková zpráva Teplárenského sdružení, vydáno dne 3. 6. 2013

Více informací najdete na stránkách www.tscr.cz.

This website uses cookies to customise web content and monitor traffic. By using this website you consent to our use of these cookies. More information