Homepage > Press centre > Press releases > Archive 2015 > Teplárna Liberec může získat na svou adaptaci stovky miliónů korun

Teplárna Liberec může získat na svou adaptaci stovky miliónů korun

Dotační příležitosti, které by pomohly s rekonstrukcí rozsáhlého systému centrálního zásobování v Liberci, jsou těsně před zveřejněním. Ve dvou operačních programech je možné získat až 300 miliónů korun.

„V oblasti dotačních příležitostí mají města možnost dosáhnout na větší podporu z evropských fondů a toho chceme maximálně využít pro modernizaci systému centrálního zásobování teplem. Hlavní cíl zůstává stále stejný – podstatné snížení ceny tepla v Liberci." vysvětlil náměstek primátora pro ekonomiku Jan Korytář.

Pro revitalizaci teplárenské soustavy v Liberci se nabízí využití dotací ze dvou operačních programů. V rámci operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost budou tento měsíc vyhlášeny výzvy na projekty zaměřené na úspory energie. České podniky a města se budou v této oblasti ucházet o celkem více než 34 miliard korun dotační podpory z Evropské unie.

„Operační program Životní prostředí nabízí podporu především projektům zaměřeným na snižování emisí. V rámci tohoto programu tak lze získat podporu na výstavbu a rekonstrukci zdrojů i soustav centralizovaného zásobování tepelnou energií," upřesnil ředitel technického úseku MVV Energie CZ Ivan Slavík.

Příležitosti, které mohou nabídnout programy dotační podpory, by zvýšily účinnost plánovaných investic v podobě vysoce efektivních a ekologických dodávek tepla. Na podzim akcionáři zveřejní návrh dalšího postupu, který bude směřovat k dlouhodobému snížení ceny tepla.

Teplárna Liberec zásobuje více než šestnáct tisíc libereckých domácností, desítku průmyslových areálů a 130 odběratelů z terciární sféry. Centrální zásobování teplem zajišťuje dodávky tepelné energie ve městě už od roku 1976. Do skupiny MVV Energie CZ patří Teplárna Liberec od roku 2007. Pro výrobu tepla používá v posledních letech téměř výhradně zemní plyn a energii vyrobenou v přilehlém zařízení na energetické využití odpadů – Termizo. Výrazně tak přispívá k zachování zdravého životního prostředí.

Energetickou skupinu MVV Energie CZ tvoří patnáct dceřiných společností s působností v patnácti městech České republiky, především na Moravě, v severních Čechách a na Vysočině. Ekologická nezávadnost, šetrnost k životnímu prostředí a zamezení plýtvání pomocí užívání nejmodernějších technologií naplňují firemní motto „Zodpovědná energie". Tři hlavní pilíře strategie jsou výroba a distribuce tepelné energie, kombinovaná (kogenerační) vysokoúčinná výroba elektrické energie a energetické využití odpadu.

 
Tisková zpráva společnosti Teplárna Liberec, a.s., vydáno dne 16. 4. 2015
This website uses cookies to customise web content and monitor traffic. By using this website you consent to our use of these cookies. More information