Homepage > Press centre > News > Teplárenské sdružení: Teplárny budou topit do konce května, na požádání i déle

Teplárenské sdružení: Teplárny budou topit do konce května, na požádání i déle

Přestože oficiální topná sezona končí v pátek 31. května, díky současným nízkým venkovním teplotám teplárny naopak zahájily znovu vytápění. Pokud nás počasí potrápí i v dalších měsících, mohou odběratelé, kteří nemají vlastní předávací stanici v domě, o další vytápění sami požádat teplárny.

Předpovědi meteorologů straší dalšími čtyřmi týdny chladného deštivého počasí. Je tedy pravděpodobné, že mnozí odběratelé budou i nadále topit. Ti, kteří nemají moderní (tzv. dvoutrubkový) systém s předávací stanicí přímo v domě, musí zažádat od 1. června podle vyhlášky teplárny o vytápění. U objektů zásobovaných teplem z tepláren tzv. čtyřtrubkovým systémem, a těch je v dnešní době již menšina, rozhodují o přitápění správci či majitelé objektů a jejich obyvatelé.

„Výrazný pokles venkovní teploty pod 13 °C se v létě v domech projeví nejdříve až po dvou dnech. Stěny domů jsou vyhřáté, takže krátkodobé ochlazení se v místnostech uvnitř objektů neprojeví. Ochladí-li se však na celý týden, začne klesat teplota v místnostech pod 20 °C,“ říká ředitel Teplárenského sdružení ČR Martin Hájek. „Teplárny jsou samozřejmě připravené na letní přitápění a ani u dálkového vytápění nejde o technický problém. Je to stejné jako si v létě zatopit plynovým či elektrickým kotlem,“ dodává.

Na místě je malé srovnání nákladů. Jedinou adekvátní náhradou za teplé radiátory jsou v podstatě elektrická topidla. Za 1 kWh tepla z nich zaplatíte v průměru 5,30 Kč. Při aktuální průměrné ceně tepla z tepláren 580 Kč/GJ vás přijde 1 kWh tepla z radiátoru na 2,10 Kč, z plynových kotelen, kde je cena tepla o něco vyšší, to bude zhruba 2,30 Kč/kWh.

Poznámka 1:

U moderních dvoutrubkových systémů bývá předávací stanice v každém domě. Tato stanice dokáže ohřívat vodu i topit celoročně. Obyvatelé se sami rozhodnou, zda jim bude stanice v létě i topit. U čtyřtrubkových systémů je jedním okruhem dopravována teplá voda a druhým topná voda pro radiátory. Vytápěcí okruh je v létě mimo provoz. Při chladném počasí a na požádání odběratelů však teplárny mohou zprovoznit okruh s vodou pro vytápění a umožnit přitápění v bytech i v létě.  

Poznámka 2:

Začátek a konec otopného období stanovuje vyhláška Ministerstva průmyslu a obchodu č. 194/2007 Sb., podle které otopné období začíná 1. září a končí 31. května, nebo pokud teplota vystoupí nad 13 °C ve dvou po sobě jdoucích dnech. Bude-li chladné léto, může se opět začít topit v případě souhlasu nejméně dvou třetin konečných spotřebitelů (pokud to připouští technické a zásobovací podmínky). Průměrná denní teplota venkovního vzduchu se vypočítá ze součtu teplot v 7, 14 a dvakrát v 21 hodin.

Teplárenské sdružení České republiky

je zájmovým sdružením právnických osob podnikajících v teplárenství. Bylo založeno v roce 1991 se záměrem podpořit dálkové zásobování teplem. Vedle výrobců a distributorů dálkového tepla jsou jeho členy rovněž vysoké školy a organizace, jejichž činnost je svázána s dálkovým zásobováním teplem. Členové Sdružení zásobují teplem dálkově přes 1,1 milionu domácností, v nichž žije přes 3 miliony obyvatel. Teplo dodávají i průmyslovým podnikům, ale také školám, nemocnicím, úřadům a další odběratelům.

Tisková zpráva Teplárenského sdružení, vydáno dne 27. 5. 2013

Více informací najdete na stránkách www.tscr.cz.

This website uses cookies to customise web content and monitor traffic. By using this website you consent to our use of these cookies. More information