Homepage > Press centre > News > Teplárenské sdružení: Situace v teplárenství je turbulentní a nepředvídatelná

Teplárenské sdružení: Situace v teplárenství je turbulentní a nepředvídatelná

XIX. ročník Teplárenských dnů 2013 začal včera Brně. Náměstek ministra životního prostředí Martin Frélich předal ocenění projektům roku a informoval o možnostech čerpání prostředků z operačních programů Ministerstva životního prostředí. Předseda Teplárenského sdružení Mirek Topolánek kritizoval nepředvídatelné prostředí v energetice, které nepřeje investicím.

Slavnostní zahájení Teplárenských dnů proběhlo za účasti I. náměstka ministra životního prostředí Martina Frélicha, který předal tři křišťálové komíny projektům oceněným v 11. ročníku soutěže „Projekt roku v soustavách zásobování teplem a chladem“ za rok 2012 a medaile profesora Lista za zásluhy o rozvoj české energetiky.

„Ještě nikdy v dějinách českého teplárenství nebyla situace tak turbulentní, nepředvídatelná, nebylo tolik neznámých pro vlastníky a investory v oblasti paliv, legislativního rámce, daňových předpisů a evropských direktiv,“ zhodnotil v úvodu konference současný stav podnikatelského prostředí předseda výkonné rady Teplárenského sdružení ČR Mirek Topolánek. 

„Resort Ministerstva životního prostředí považuje energetické využití zbytkového komunálního odpadu pro výrobu tepla a elektřiny za ekologicky a ekonomicky nejvýhodnější způsob nakládání s tímto odpadem,“ řekl ve svém vystoupení na konferenci náměstek ministra životního prostředí Martin Frélich.

Ministerstvo životního prostředí podle něj hodlá dále podporovat technologie pro recyklaci a energetické využití odpadu. Náměstek Frélich také informoval, že nově ustavená expertní skupina ministerstva, zabývající se nakládáním s odpady, se shodla na ukončení skládkování směsného komunálního odpadu mezi lety 2022 až 2025.

Náměstek Frélich představil novou samostatnou výzvu 2. osy operačního programu, zaměřenou na výstavbu nových a rozšíření a rekonstrukci stávajících zdrojů a sítí soustav zásobování teplem, která by měla být otevřena v květnu. „Bude sice otevřena jen na dva měsíce, ale víme, že teplárny již mají projekty připravené, takže by neměl být problém s vyčerpání alokace ve výši 1,5 miliardy korun.“

Ministerstvo životního prostředí připravuje na období let 2014 až 2022 samostatný operační program, v jehož rámci hodlá podporovat také využití odpadu a zlepšování kvality ovzduší.

Na konferenci dále vystoupili odborníci z ministerstva průmyslu a obchodu a informovali o přípravě transpozice směrnic EU a přípravě čerpání dotací v období let 2014-20, kde by mělo být pamatováno také na rekonstrukce tepelných sítí.

Bohatý program konference a doprovodných akcí bude pokračovat do zítřka.

Ocenění - Křišťálový komín za Projekty roku 2012 získaly:

V kategorii Úspory primární energie snížením ztrát v distribuci tepla společnost OPATHERM a.s., člen skupiny MVV Energie CZ za projekt „Modernizace sídliště Olomoucká v Opavě“; v kategorii Rozvoj soustav zásobování teplem skupina ČEZ a město Bílina za projekt „Teplo z elektrárny Ledvice pro Bílinu“  a v kategorii Rozvoj KVET a využití obnovitelných a druhotných zdrojů energie společnosti E.ON Trend s.r.o. a TENZA, a.s., Brno za projekt „Výstavba energobloku na biomasu v Teplárně Mydlovary“.

Počin roku 2012 byl udělen společnosti TERMIZO, a.s., člen skupiny MVV Energie CZ za „Mezinárodní výzkum pěstování řas ze spalin“, společnostem Pražská teplárenská, a.s., a TENZA, a.s., Brno za „První štolu pro horkovod pod Vltavou“ a společnosti Dalkia Česká republika za „Chlazení komplexu Nová Karolina Ostrava“.

Rezortním vyznamenáním, stříbrnou pamětní medailí profesora Vladimíra Lista, nestora české energetiky a teplárenství, byla oceněna za celoživotní přínos českému teplárenství pětice energetiků:
Jiří Baldík, Jaroslav Hanzlovský, Ladislav Kudrnáč, Milan Novotný a Jiří Špitálník.

Tisková zpráva Teplárenského sdružení, vydáno dne 10.4.2013

Více informací o oceněných projektech a  Teplárenských dnech najdete na stránkách www.tscr.cz.

This website uses cookies to customise web content and monitor traffic. By using this website you consent to our use of these cookies. More information