Homepage > Press centre > Press releases > Nová stránka > Smlouva o prodeji Tepláren Brno a.s.

Smlouva o prodeji Tepláren Brno a.s.

Dne 14. října 2004 byla mezi společností MVV Energie CZ s.r.o. jako prodávajícím a společností Tepelné zásobování Brno, a.s. jako kupujícím uzavřena smlouva o prodeji akcií odpovídajícím 85,1% podílu na základním kapitálu společnosti Teplárny Brno, a.s.
 
Stranami smlouvy jsou též společnosti MVV Energie AG a Statutární město Brno jakožto 100% vlastníci zúčastněných společností. Statutární město Brno se spojením svého dosavadního podílu na společnosti Teplárny Brno, a.s. a podílu nově nabytého prostřednictvím společnosti Tepelné zásobování Brno, a.s. stalo rozhodujícím hráčem na trhu tepla v Brně.
This website uses cookies to customise web content and monitor traffic. By using this website you consent to our use of these cookies. More information