Homepage > Press centre > News > Skupina MVV Energie CZ prodala celkem 750 tisíc MWh tepla, 199 tisíc MWh elektřiny a její obrat činil 2,5 mld. Kč

Skupina MVV Energie CZ prodala celkem 750 tisíc MWh tepla, 199 tisíc MWh elektřiny a její obrat činil 2,5 mld. Kč

Výroční zpráva MVV Energie CZ a.s. 2013-2014

Skupina MVV Energie CZ potvrzuje svou hospodářskou stabilitu a připravenost na svůj další rozvoj. Za hospodářský rok 2013–2014 dosáhl obrat hodnoty 2,5 mld. Kč. Hospodářské výsledky skupiny jsou k dispozici ve výroční zprávě.

MVV Energie CZ a.s. vydala v prosinci 2014 výroční zprávu, která přináší informace za uplynulý hospodářský rok 2013-2014 (za období od 1. října 2013 do 30. září 2014) jako jsou finanční výsledky všech dceřiných společností a mateřské společnosti, konsolidované výsledky za celou skupinu MVV Energie CZ, rozhovor se členy představenstva a hlavní události roku.

Výroční zprávy jsou k dispozici na webových stránkách v rubrice Hospodářské výsledky.

 
Ing. Jitka Tůmová
This website uses cookies to customise web content and monitor traffic. By using this website you consent to our use of these cookies. More information